nieuws

Schildersbedrijf Van Doorn behoudt jeugdigheid

bouwbreed

Schilderen is een vak apart. De afgelopen jaren heeft menig jongere bij Van Doorn de vaardigheden onder de knie gekregen. Vijf jaar geleden richtte het schildersbedrijf zich actief op ‘jong bloed’ en met succes. Johan van Doorn jr., coordinator scholing: “Ons personeelsbestand bleek aardig vergrijsd. Dat is nu wel anders. De gemiddelde leeftijd is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald en schommelt nu tussen de 30 en 35 jaar.”

Het schildersbedrijf biedt werk aan zeventig mensen en heeft van oudsher een opleidingstraditie. De afgelopen vijftien jaar begeleidde Van Doorn ruim twintig leerlingen naar het examen. Het merendeel hiervan is nog altijd bij het bedrijf werkzaam. Op dit moment zijn negen leerlingen in opleiding, na eerst succesvol een motivatietoets te hebben doorstaan. Een dag in de week gaan ze naar school, de resterende dagen leren ze het vak in de praktijk.

Van Doorn: “Wat de leerlingen die dag op school behandelen, moeten ze gelijk in praktijk brengen onder toeziend oog van een leerlingenbegeleider.”

Deze een op een combinatie heeft een positieve wisselwerking, meent de scholingscoordinator. “Veel oudere schilders doen zelf niets meer aan theoretische bijscholing, maar op deze manier heeft toch een uitwisseling van kennis plaats. Bovendien werkt een vast aanspreekpunt voor jongeren motiverend.”

Praktijkbegeleiders

Het schilder- en glasherstelbedrijf, dat onder andere de Rijksuniversiteit in Utrecht en de Rijksmunt onder handen nam, beschikt nu over drie gekwalificeerde praktijkbegeleiders die leerling-schilders de kneepjes van het vak bijbrengen. In de nabije toekomst scholen nog drie ‘rotten’ zich bij als praktijkbegeleider.

De leerlingen lopen mee met ervaren schilders, veelal particuliere opdrachten. Volgens Van Doorn komen alle facetten hier aan de orde. Tegelijkertijd leren ze en passant ook het een en ander over algemene waarden en normen. “Want ook aan zaken die zijdelings met het schildersvak te maken hebben, zoals een klantvriendelijke instelling, de boel achter je opruimen, voeten vegen, geen harde muziek en afspraken nakomen, hechten wij veel belang.”

Verjonging

Door de positieve ervaringen heeft het erkende opleidingsbedrijf niet te klagen over de instroom van nieuwe medewerkers. Deze ‘natuurlijke’ verjonging heeft meerdere voordelen.

“Bij veel bedrijven heerst geen bedrijfscultuur. Doordat we de leerlingen van het begin af aan begeleiden, kennen ze het bedrijf, waardoor de betrokkenheid groot is. Negen van de tien leerlingen blijven na hun opleiding bij ons werken.”

Elke nieuweling krijgt een persoonlijk scholingsplan waarin educatie op het gebied van kwaliteitszorg, VCA en arbeidsomstandigheden in elk geval zijn opgenomen. Als blijk van waardering voor hun inzet betaalt Van Doorn de leerlingen ook door op dagen die ze op school zitten.

De aandacht voor opleiding en scholing blijft niet beperkt tot de jeugd. “Wij hebben een scholingsplan waarin we inventariseren welke behoefte er is aan (bij)scholing.

Voor elke medewerker is een op de persoon toegesneden opleidingsplan voor de komende vier jaar. De opleidingswensen komen in het functioneringsgesprek naar voren, dat jaarlijks wordt gehouden.

Bovendien vindt er algemene bijscholing plaats. Een deel van de vijfduizend gulden – de prijs die behoort bij de onderscheiding ‘Beste Leerbedrijf 1997’ – heeft Van Doorn hiervoor bestemd. “Zelf hebben we, in samenwerking met het Opleidingscentrum SVS, voor iedereen een cursus verven met oplosmiddelarme verven opgenomen. Dit vergt de nodige theorie en een andere manier van techniek. In de toekomst willen we ook personeel gaan bijscholen in klein onderhoud.”

Van Doorn vindt het een goede ontwikkeling dat scholing van leerlingen een verantwoordelijkheid van het bedrijf is. “Een onderneming moet gewoon actief bezig zijn met opleidingen.”

Onder toeziend oog van een van de drie praktijkbegeleiders leren jongeren het schildersvak bij Van Doorn.

Foto: Fotostudio Rijnmond-Robert Nagelkerke

de bilt – Scholing en opleiding behoren bij Schildersbedrijf Joh. van Doorn De Bilt BV van oudsher tot de bedrijfscultuur. De ‘jeugdige’ aanpak bleef niet onopgemerkt. Met terugwerkende kracht werd Van Doorn uitgeroepen tot ‘Beste Leerbedrijf 1997’. Een leerbedrijf zoals dat moet zijn, meende de jury: stimulerend, kwaliteitsbevorderend en vernieuwend. Het verhaal over de succesvolle verjonging van een 60-jarige.

Reageer op dit artikel