nieuws

Rhenen accentueert bij aanpak centrum historische kwaliteit Wederopbouw heeft oude binnenstad geen geweld aan gedaan

bouwbreed

rhenen – Rhenen wil de historische kwaliteiten van de binnenstad accentueren. Medewerkers van Bureau Buys en Van der Vliet uit Den Bosch hebben een ontwerp tot herinrichting van het oude centrum gemaakt. Het Raadhuisplein, het Kerkplein en het Koningshof, drie stedelijke ruimten die nu nog in elkaar overlopen, worden weer afzonderlijke plekken met een geheel eigen sfeer.

De straten rondom dit gebied worden met behulp van gebakken klinkers voorzien van een ‘historische verharding’. Waar mogelijk krijgen de straten ook een ‘historisch profiel’: een driedeling, die bestaat uit een stoep als plint voor de huizen, de rijweg en weer een stoep.

Aanleiding om de binnenstad in oude glorie te herstellen is de noodzakelijke vervanging van de bekabeling en riolering en het straatonderhoud. Als de binnenstad toch overhoop wordt gehaald kan in dezelfde moeite de woonomgeving aan het historische karakter van de bebouwing worden aangepast. De gemeenteraad heeft ruim driekwart miljoen gulden voor het totale plan uitgetrokken.

Rhenen is een oude, compacte stad – met stadsrechten uit de dertiende eeuw – met een duidelijke setting aan de rivier. Doordat de stad tegen de stuwwal ligt, bestaat er een opvallend hoogteverschil tussen de zogenaamde bovenstad en de oude benedenstad.

Het stadje heeft zijn historische karakter op bijzondere wijze overeind gehouden. Bombardementen hebben de binnenstad zowel in 1940 als in 1945 vrijwel geheel verwoest. Maar voor de wederopbouw wist het toenmalige gemeentebestuur twee architecten aan te trekken: Ir. Pouderoijen en Ir. J.B. van Haar. Zij waren aanhangers van de Delftse School en entten hun ontwerpen op oude vormen, oude materialen en oude constructies. In de praktijk betekende dat het gebruik van baksteen en hout, niet al te grote glasruiten, steile daken en dakpannen. Het versierende element ontbrak evenmin: in baksteen uitgevoerde verfraaiingen, boogvormige ramen en versierde bovenlichten boven de voordeuren.

Bij de herinrichting blijft de stedelijke compactheid van de benedenstad bewaard en wordt, waar mogelijk, verstevigd. Zo maakt het gazon rond de Cunerakerk plaats voor een harde bestrating, waardoor er weer een echt kerkplein ontstaat. Daartegenover staat dat de open ruimte om de stad heen, uitmondend in de uiterwaarden langs de Rijn, tegen verdichting wordt beschermd. In dat opzicht komt het goed uit dat de wilgen aan de Buitenomme – de dijk langs de Rijn – zijn gekapt in verband met de dijkverzwaring.

Overigens staat het plan enigszins op gespannen voet met de herinrichting van Rhenens winkelcentrum vier jaar geleden. Destijds is niet zozeer aan het historisch karakter gedacht, maar meer aan de moderne winkelpuien van de middenstand. Het gevolg daarvan is onder meer een bestrating van betontegels en straatmeubilair van blauwe buizen. De stedenbouwkundigen van Buys en Van der Vliet stellen vervanging door historisch gezien verantwoorder materiaal voor. Maar dat gaat Rhenen een stap te ver. Het winkelcentrum blijft zichtbaar eigentijds, maar in het midden ervan staat de oude poort als entree tot het verleden.

De poort midden in het Frederik van der Paltshof fungeert als de riante entree naar het historische binnenstadje.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels