nieuws

Recht deeltijdwerk in wet vastgelegd

bouwbreed

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt nog dit jaar met een Kaderwet arbeid en zorg. Belangrijk onderdeel daarin is een geclausuleerd recht op deeltijdwerk. Dit houdt in dat werknemers recht hebben op deeltijd tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen dit verhinderen. Komen werkgever en werknemer er samen niet uit, dan beslist de kantonrechter.

Daarnaast worden bestaande verlofregelingen zoals ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en loopbaanonderbreking, gebundeld en op elkaar afgestemd. Sparen voor verlof en het flexibel opnemen daarvan wordt gestimuleerd. De voorwaarden voor de spaarloonregeling zullen worden gewijzigd zodat het gespaarde geld voor verlofdoeleinden kan worden gebruikt. Verder zal het kabinet de mogelijkheden verkennen van een wettelijk recht op betaald zorgverlof.

Reageer op dit artikel