nieuws

Provincie: NedCar mag uitbreiden

bouwbreed

born – Gedeputeerde Staten van Limburg willen autofabriek NedCar in Born een uitbreiding met zeventig hectare, terwille van het behoud van de werkgelegenheid en de productie van nieuwe modellen, toestaan.

De uitbreiding in noordelijke en zuidelijke richting is bestemd voor productieactiviteiten. In oostelijke richting, op grondgebied van Susteren, komen kantoren en parkeerplaatsen. De provinciale weg Sittard-Roermond wordt voor deze uitbreiding overschreden.

Dit staat in de provinciale visie ‘Operatie Bottleneck’, opgesteld in coproductie met de colleges van B en W van Born, Susteren en Sittard. De benodige investering moet voornamelijk door de industrie worden opgehoest.

Inherent aan de uitbreiding van NedCar is een nieuwe aansluiting op de Rijksweg A2, voor een snelle afvoer van de auto’s die NedCar produceert en de producten van de bedrijven op industrieterrein Holtum-Noord in Born. Hiervoor moet de brug over het Julianakanaal in Roosteren worden verplaatst.

NedCar claimt voor het afvoeren van auto’s ook een aansluiting op de NS-lijnen. Verder zijn er plannen voor de aansluiting van de Duitse autowegen op de B56 en de uitbreiding van de rangeermogelijkheden voor de railterminal in Born.

Reageer op dit artikel