nieuws

Pronk: weinig corridors, weinig knooppunten

bouwbreed

den haag – Het beleid van VROM-minister Jan Pronk kent twee hoofdlijnen. “Op het gebied van ruimtelijke ordening wil trouwens het gehele kabinet meer sturing.” Voor milieu wil de bewindsman de lat hoger leggen.

“Weinig corridors en weinig knooppunten op die corridors vormen het uitgangspunt. De corridors – maximaal drie – moeten liggen tussen de grote stedelijke knooppunten in de Randstad, Vlaanderen en het Ruhrgebied. De kunst is, duidelijk te kiezen. En vervolgens gericht te sturen. Het is van groot belang je daar ook aan te houden en niet te gaan bouwen in de open ruimten daartussen.”

Pronk huivert bij de gedachte aan veel corridors met veel knooppunten. “Voor mij vormt de situatie bij Breda, Etten-Leur en verder naar beneden het schrikbeeld. Dat is precies het tegenovergestelde van wat ik beoog.”

De afgelopen periode is een discussie gevoerd over hoe Nederland er in 2030 zou moeten voorstaan. Daar is de variant ‘Stedenland Plus’ uitgerold: een combinatie van ontwikkeling van compacte steden in het westen en beperkte ontwikkelingen van corridors langs snelwegen.

“Op de vraag wat dat inhoudt, komt nog dit jaar een antwoord. Dat gebeurt in de vorm van de Houtskoolschets waarin de hoofdlijnen voor het ruimtelijke beleid vast komen te liggen.”

De minister acht het zinloos alleen te kijken naar Nederland. Hij wenst de toekomst niet los te koppelen van de positie in Europa. De bewindsman geeft toe dat brede volgebouwde lijnen het risico vormen van het corridor-model. Handhaving is daarom onvermijdelijk, meent hij. De erfenis van de aanwijzing die minister De Boer aan Gelderland heeft gegeven over het streekplan, is wat hem betreft een testcase.

“Een aanwijzing is een zwaar middel. Nu komt het er op aan, te kijken in hoeverre gemaakte afspraken worden nagekomen.”

Pronk vindt dat de onderwerpen ruimtelijke ordening en milieu elkaar raken bij duurzame energie en bij het terugdringen van de mobiliteit. Zijn milieubeleid gaat uit van handhaving, beinvloeding van gedrag en samenwerking met het bedrijfsleven. In het stelsel van de volgende eeuw worden energieverslindende activiteiten afgestraft met extra belasting. “De belasting verschuift van arbeid naar milieu. Of het zo genoeg is, moet nog blijken. De maatregelen zijn niet uitsluitend negatief. We gaan ook subsidie geven voor energiebesparende verbouwingen en apparaten.”

Juli volgend jaar verschijnt een lange lijst met producten die daarvoor in aanmerking komen. De onderhandelingen over vorm en inhoud zijn al in volle gang. Volgend jaar is zeventig miljoen gulden beschikbaar, oplopend tot 140 miljoen het jaar erop en tweehonderd miljoen in 2001 en de daarop volgende jaren.

“Het wordt een fiscale maatregel die in elk geval voor de consument gemakkelijk moet zijn. Zo iets als een boekenbon.”

Op pag. 2: Terzijde.

Reageer op dit artikel