nieuws

Pronk weigert versoepeling bouwbeleid Gelderland

bouwbreed

den haag – Ook minister Pronk van VROM weigert in te stemmen met het streekplan van de provincie Gelderland. Hij handhaaft de aanwijzing van zijn voorgangster De Boer. Zij bepaalde in juli dat Gelderland in het streekplan concreter moet aangeven waar precies huizen mogen komen en waar bedrijven.

Regeringspartij VVD en de oppositiepartijen CDA, RPF en SGP keerden zich gisteren tegen de opstelling van Pronk, die in feite een gedeeltelijke afkeuring van het streekplan inhoudt. PvdA, D66 en GroenLinks steunden de minister. De Kamer heeft overigens geen invloed op de aanwijzing, die in Gelderland tot grote woede heeft geleid.

Pronk is bang dat hij zijn greep op het bouwbeleid van Gelderland verliest als het streekplan niet preciezer beschrijft wat wel en niet mag.

De Boer had Gelderland sinds 1996 herhaaldelijk gevraagd het plan aan te passen. Steeds weigerde de provincie.

Volgens Pronk is de provincie het eens met het overheidsbeleid om woningbouw zoveel mogelijk bij steden te concentreren, wat het platteland spaart.

“Maar de provincie wil dat niet uitwerken. Dat maakt toetsing door de overheid onmogelijk.” Pronk vindt dat ongewenst.

CDA en VVD menen dat de minister te bemoeizuchtig is, en altijd nog kan ingrijpen in uitwerkingen van het streekplan.

Reageer op dit artikel