nieuws

Pronk: extra inspanning voor Noorden blijft nodig

bouwbreed

hoogeveen – Minister Pronk (VROM) wil zich nu al inspannen voor de Noordelijke provincies. “Het is zeker niet waar dat er pas geld komt voor nieuwe of betere infrastructuur in het Noorden als files en congestie even root is dan in de Randstad.” Dat bleek gisteren uit de speech van de minister op een symposium ‘Een jaar na Langman’.

De Commissie Langman kwam op een bedrag van tien miljard gulden dat nodig is om de problemen voor het noorden op te lossen. Daar wringt de schoen. Pronk wil zich niet vastleggen op bedragen. “Ik zou liever aan het einde van deze regeerperiode liever afgerekend willen worden op de vraag, hoeveel van de 43.000 arbeidsplaatsen er inmiddels zijn bijgekomen, dan op de vraag hoeveel van die tien miljard gulden er in het noorden is geinvesteerd.”

De minister ziet voldoende aanleiding om een extra inspanning voor het Noorden van Nederland te doen, zoals dat ook in het regeerakkoord is vastgelegd.

In oktober zal met het samenwerkings-verband Noord-Nederland verder worden overlegd over het inpassen van de noordelijke programma’s en investeringsprojecten in het kader van de economische structuurversterking.

Hiervoor is voor het hele land 28 miljard gulden beschikbaar tot 2010.

“De investeringen van het Rijk worden getoetst aan de verwachte effecten voor werkgelegenheid, vervoer en milieu. Op ruimtelijk gebied kijken we naar concentratie en selectiviteit: het gaat erom dat investeringen van overheid en bedrijfsleven niet met elkaar concurreren maar synergie opleveren. Dat geldt voor projecten in de Randstad, net zo goed als voor het Noorden”, aldus Pronk.

Hij benadrukte dat ruimtelijke investeringen die ten goede komen aan het Noorden niet altijd in Noord-Nederland zelf hoeven te liggen, verwijzend naar knelpunten bij Almere en in het Duitse wegennet die ook van belang zijn voor het Noorden. Nieuwe infrastructuur, zoals de Hanzelijn en in de verdere toekomst de Zuiderzeelijn, moeten worden afgestemd met andere investeringen van overheid en bedrijfsleven, aldus de minister.

“Alleen met een geconcentreerde en selectieve inzet van middelen kan de vervoerwaarde worden versterkt. Dan komt het ontstaan van een corridor naar het Noorden in zicht.”

Minister Pronk verwees ook naar de Vijfde Nota over de Ruimtelijk Ordening, die in 1999 zal worden uitgebracht. Hij wees erop de bereikbaarheid van economische zones veilig te willen stellen en potenties te benutten door selectief te investeren.

De minister: “Dat wil zeggen: investeren in een beperkt aantal internationale corridors en multimodale knooppunten. Ook om milieudoelen te bereiken: minder geluidshinder, meer openbaar vervoer, duurzame energieontwikkeling, zuinig gebruik van grondwater.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels