nieuws

Privatisering sociale zekerheid gaat door

bouwbreed

amsterdam – De privatisering van de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid inclusief de claimbeoordeling zal uiteindelijk doorgaan. Het jaar 2002 zal echter niet worden gehaald. Dit blijkt uit een analyse van de FNV van de afspraken hierover in het regeerakkoord.

Tegen de adviezen van de Stichting van de Arbeid (Star) en de Sociaal Economische Raad in, die beide ook de claimbeoordeling wilden privatiseren, hebben de politieke onderhandelaars in het regeerakkoord gezet dat juist die in publieke handen moet blijven. Die zou moeten worden ondergebracht bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI’s). Reden voor de FNV eens te analyseren wat daarvan de gevolgen zijn.

Volgens de FNV betekent die operatie een verlamming bij de uitvoeringsinstellingen (uvi’s). Dossiers gaan schuiven tussen de uvi’s en de CWI’s en de uitvoeringskosten zullen omhoog gaan. Daarnaast zal er sprake moeten zijn van een omvangrijke verschuiving van personeel. De claimbeoordelaars bij de uvi’s zullen naar de geplande 230 CWI’s moeten. Overigens zijn er nu nog maar 50 CWI’s in ons land.

“Wij zullen die knelpunten naar voren brengen in de politiek. Dan moet het zo zijn dat de politiek gaat zien dat ze met een voorstel is gekomen waarmee ze uiteindelijk niet uit de voeten kan”, aldus woordvoerder Jeroen Sprengers van de FNV.

Uiteindelijk verwacht de FNV dat de privatisering inclusief de claimbeoordeling door zal gaan. Het jaar 2002 zoals genoemd in het Star-akkoord zal echter niet worden gehaald.

Dat heeft dan ook te maken met de gedachte dat verkoop enkele miljarden kan opleveren. Daarvoor is dan echter ook meer tijd nodig. Volgens de FNV blijkt de belangstelling voor uvi’s alleen al uit de samenwerking die verzekeringsmaatschappijen zoeken met de bestaande vijf uvi’s. Zo heeft Nationale Nederlanden een band met Sfb. Verzekeraars en banken die geen samenwerking met een uvi hebben overwegen zelfs om een eigen uitvoeringsorganisatie op te zetten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels