nieuws

Ook bouwbond FNV eist 3,5% meer loon

bouwbreed Premium

woerden – De bouwbond-FNV gaat een loonsverhoging van 3,5 procent vragen voor de negen cao’s die komend jaar moeten worden afgesloten. Verder zal de bondsraad op 19 oktober de algemene uitgangspunten vaststellen voor het overleg met de werkgevers. Vakgroepsraden vullen de specifieke verlangens voor de eigen sector in.

De onderhandelingen voor de negen cao’s moeten nog dit jaar beginnen. Het betreft arbeidsovereenkomsten voor het bouwplaatswezen, het uitvoerend, technisch en administratief personeel, de schilders, de meubel- en houtsector, de baggerindustrie, de bitumineuze dakbedekking, de woningcorporaties, jachtbouw en parketleggers.

Een enquete onder de leden van de bouwbond heeft een aantal onderwerpen opgeleverd, waaraan de cao-onderhandelaars veel aandacht dienen te schenken.

Bovenaan de lijst van de onderhandelaars staat de oudedagsvoorziening, direct gevolgd door het inkomen.

Vandaar dat de bond nu al, in navolging van de vakcentrale FNV, kan laten weten met een eis van 3,5 procent – inclusief de prijscompensatie – aan de onderhandelingstafel voor de bouw-cao te zullen verschijnen.

De eis komt overeen met die van de bouwbond CNV, zodat beide organisaties als een front kunnen optrekken.

De geraadpleegde leden benadrukken ook de noodzaak aanvullende verzekeringen te sluiten om het inkomen bij arbeidsongeschiktheid , werkloosheid of oudedag op een aanvaardbaar peil te kunnen houden.

Bijna de helft van de leden heeft via het eigen bedrijf of prive voor dergelijke aanvullende verzekeringen moeten zorgen. Het zijn vooral de jongere leden die dit doen.

Nummer drie op de prioriteitenlijst is de zorg voor werkgelegenheid. Aandacht wordt ook gevraagd voor vermindering van de werkdruk. En daarmee tegelijkertijd voor een betere arbozorg en arbeidsomstandigheden.

Ook de mogelijkheid tot scholing en opleiding wordt een onderwerp dat bij de komende cao-onderhandelingen nadrukkelijk ter sprake zal komen. Zoals ook bijzonder verlof om familieleden te verzorgen en kinderopvang.

Reageer op dit artikel