nieuws

Ook bouw actief bij reintegratie wao’ers

bouwbreed Premium

amsterdam – ‘Een gezond bedrijf haalt ervaren talent uit de WAO’. Onder arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. De sectorraad Bouwbedrijf staat achter de campagne en boogt al op successen, liet Cees van Vliet van de sectorraad weten.

Werkgevers denken bij het vervullen van vacatures nog te weinig aan arbeidsgehandicapten. Maar liefst 80% heeft daar de afgelopen twee maanden niet bij stil gestaan. Slechts vijftien procent dacht er wel aan.

Dit blijkt uit onderzoek van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) dat gisteren bij de start van de campagne werd gepresenteerd.

Krapte

Het Lisv noemt de geringe belangstelling voor arbeidsgehandicapten opmerkelijk gezien de krapte op de arbeidsmarkt. En dat terwijl er legio geslaagde reintegraties zijn geweest. Bovendien blijken werkgevers die al een arbeidsgehandicapte in dienst hebben, bij een vacature vaker opnieuw aan een WAO-er te denken. Dat duidt volgens het Lisv op positieve ervaringen.

Ook de Sectorraad Bouwbedrijf wijst daarop Volgens Van Vliet heeft de raad de afgelopen jaren met succes projecten uitgevoerd. Daarbij ging het om UTA-personeel vooral in de uitvoerende sfeer. Daarbij zijn langdurig werkzoekende en gedeeltelijk arbeidsgehandicapten geschoold en geplaatst in de bedrijfstak.

“Met name de vraag naar kaderpersoneel is groot. En juist hier liggen grote kansen bij reintegratieprojecten”, aldus Van Vliet.

Voorlichting

Wel vindt hij dat er zowel richting werkgevers als arbeidsgehandicapten nog de nodige voorlichting gegeven moet worden. “Zij die reeds geruime tijd zijn uitgeschakeld en tot nu toe niet aan de slag konden komen, mede door de ruime arbeidsmarkt, zullen moeten wennen aan het idee dat er wellicht nu wel na jaren perspectief is op een gehele of gedeeltelijke baan”, zo zei Van Vliet.

Hij wees er daarbij op dat in het bestand van de sectorraad ruim 72.000 arbeidsgehandicapten zitten. Dat aantal is dalende. Daarnaast zitten er nog 29.000 gedeeltelijk arbeidsgehandicapten in het bestand. Daar moet om verschillende redenen gebruik van worden gemaakt.

“Vanuit een individueel belang is het van groot belang dat zij die niet meer actief in het arbeidsproces weer terugkeren. In de tweede plaats vanuit kostenoverwegingen. En ten derde kan een actief reintegratiebeleid een bijdrage leveren om knelpunten op de bouwarbeidsmarkt op te lossen”, aldus Van Vliet.

Reageer op dit artikel