nieuws

Nu snel oordeel over bouw in Scheveningse duinen

bouwbreed Premium

den haag – Na meer dan twintig jaar strijd is nu binnen een week of zes het antwoord te verwachten op de vraag of woningbouw in het duingebied achter de flats langs de Zwolsestraat en de tramkeerlus bij het Zwartepad in Scheveningen aanvaardbaar is.

Binnen deze termijn hoopt de Raad van State uitspraak te doen in het geschil rond de vierde herziening van het bestemmingsplan Scheveningen Badplaats’. Die herziening is speciaal geschreven om de omstreden nieuwbouw mogelijk te maken.

Wie de bouwactiviteiten in Scheveningen een beetje heeft gevolgd, zag de laatste jaren almaar grotere bouwmassa’s ontstaan. Met het Kurhaus als middelpunt rolde de vooruitgang’ zich uit over Scheveningen. Al in een vroeg stadium bestemde de gemeente het duingebied bij de keerlus tot woongebied. Naar aanleiding daarvan kocht Wilma Bouw BV de grond.

Tot tweemaal toe sneuvelde de bouwmogelijkheid echter in bij de Raad van State aangespannen procedures. De gemeente had onvoldoende aangetoond waarom er nog meer duin voor woningen geofferd moest worden.

De gemeente en Wilma gaven niet op. Er ligt nu weer een bestemmingsplan waarin het gewraakte stuk duinen een bouwbestemming heeft gekregen. Het argument is nu dat er zo wordt gezorgd voor ”een goede stedelijke afronding van het gebied.”

In een door tegenstanders bij de Raad van State aangespannen spoedprocedure werd het nieuwste plan geschorst. Naar aanleiding daarvan schorste de rechter ook de bouwvergunning, die Wilma van de gemeente Den Haag had gekregen voor de woningbouw.

Wilma vroeg en kreeg vervolgens een nieuwe bouwvergunning voor een geringer aantal woningen: 67. Ook die vergunning werd weer geschorst. Een forse strop voor de projectontwikkelaar. Wilma zou inmiddels 2,5 miljoen gulden vertragingsschade hebben geleden.

Afgelopen dinsdag werd bij de Raad van State de zogeheten bodemprocedure afgehandeld, die de tegenstanders tegen het nieuwste, en inmiddels dus geschorste, bestemmingsplan hebben ingesteld.

Blijft het bestemmingsplan intact, dan kan Wilma bij de bestuursrechter een verzoek indienen tot opheffing van de schorsende werking van de bouwvergunning voor 67 woningen.

Reageer op dit artikel