nieuws

Nog dik jaar wachten op ondergronds transport

bouwbreed Premium

den haag – Het duurt nog zeker tot eind volgend jaar voordat het Rijk zover is dat besluiten kunnen worden genomen over ondergronds transport. Een indrukwekkende lijst met onderzoeken en haalbaarheidsstudies wacht nog op afronding. Dat duurt nog tot medio 1999. Wel komt het onderwerp te zijner tijd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

“We staan aan het begin van een nieuwe ontwikkeling. Technisch moet nog het nodige worden ontwikkeld. In de loop van volgend jaar zijn nadere onderzoeken afgerond. Eind 1999 is er dan duidelijkheid.” Dit zei minister Tineke Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gisteren in de Tweede Kamer in een overleg over het rapport ‘Transport onder ons’.

Volgens dat rapport kan een landelijk netwerk voor een ondergronds logistiek systeem ongeveer eenderde van het binnenlandse goederenvervoer overnemen. Aanleg daarvan kost tussen de 55 en 120 miljard gulden.

Praktisch Kamerbreed had men er begrip voor dat het nog zo lang gaat duren eer het Rijk een uitspraak zal doen over ondergronds transport als daadwerkelijk alternatief voor goederenvervoer. Wel wilden de meeste fracties dat ondergronds transport wordt opgenomen in de komende beleidsnota’s als de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het Derde Structuurschema Verkeer en Vervoer.

Bovendien, zo vond PvdA’er Peter van Heemst, daarin gesteund door vrijwel alle andere woordvoerders, moet ondergronds transport een plaats krijgen in het MIT. Daardoor kan de Kamer, zo vindt hij, een afweging maken tussen de verschillende soorten investeringen.

Toekomst

Minister Netelenbos kondigde aan dat opname in de diverse beleidsnota’s al voorzien is. Opname in het MIT zal dit jaar nog niet aan de orde zijn, “maar in de toekomst zal het zeker gebeuren.”

Daarbij waarschuwde ze wel tegen overspannen verwachtingen als zou een ondergronds netwerk er snel komen.

“We zullen eerst kleinschalig beginnen. Daarbij lijkt een start in de Randstad het meest voor de hand liggend gezien de congestie daar”, zo zei zij.

Wellicht heeft dat mede te maken met het feit dat van drie proefprojecten het OLS-systeem Aalsmeer-Schiphol-Hoofddorp het verst gevorderd is. Zij verwachtte dat er over dat project al eind dit jaar een uitspraak kan worden gedaan.

Een grote kamermeerderheid toonde zich warm voorstander van de aanleg van dit soort systemen in de vorm van publiek-private samenwerking. “Private financiering maakt een goede kans”, zo meende VVD-woordvoerster Nellie Verbugt.

Reageer op dit artikel