nieuws

Nijmegen pakt vijfduizend slechte huizen rigoureus aan

bouwbreed Premium

nijmegen – Woningstichting Nijmegen heeft een omvangrijk herstructureringsplan op stapel staan. Uit een rapport van de door de woningstichting ingestelde ‘werkgroep 2000′ blijkt, dat zo’n vijfduizend woningen kampen met een kwaliteitsachterstand.

De Nijmeegse woningstichting wil de komende zeven jaar vijfhonderd huizen slopen. Daarnaast zijn er plannen om de overige 4500 woningen te herpositioneren, door renovatie, verkoop of het zoeken naar een nieuwe product-marktcombinatie.

Naar aanleiding van het rapport zal de woningstichting gesprekken voeren met de gemeente om te komen tot een uitgewerkt herstructureringsplan.

Directeur Buijs van Woningstichting Nijmegen is niet verrast door de uitkomst van het rapport. “Vier jaar geleden hebben we al eens een analyse uitgevoerd”, verklaart Buijs. “Mede onder invloed van de grootschalige nieuwbouw in de Waalsprong hebben we die analyse begin dit jaar afgestoft. De kwaliteitsachterstand is niet heel groot. Het is niet zo dat woningen onverhuurbaar zijn.”

Niet bekend

Reageer op dit artikel