nieuws

Nieuwe aanbeveling voegwerk ‘begin van ander tijdperk voor de branche’

bouwbreed

culemborg – Het verschijnen van de CUR-aanbeveling 61 ‘Voegen in Metselwerk’ is “een historisch moment”, volgens H. van Ieperen, voorzitter van de Algemene Voegers Patroonsbond (AVPB). Ing. H.W. Corporaal van de CUR is het daar helemaal mee eens. “Er begint een nieuw tijdperk voor de branche”, stelt hij.

Het wordt blijkbaar een belangrijke dag voor de voegersbranche, 18 september 1998. De Stichting Bouwresearch (SBR) presenteert dan niet alleen de nieuwe CUR-aanbeveling 61, maar ook het SBR/CUR rapport 299/98-3 ‘De kwaliteit van voegen in metselwerk’, de SBR-handleiding ‘Het voegen van metselwerk’ en de bijbehorende SBR-Taakinstructiebladen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, door deze uitgaven gaat de praktijk van het voegen veranderen. “Er is nog nooit een handleiding geweest om in een bestek goed te omschrijven hoe het voegwerk moet worden, hoe de uitvoering nauwlettend te volgen en achteraf te controleren”, zegt een enthousiaste Van Ieperen. “Deze CUR-aanbeveling gaat algemeen gebruikt worden. Stabu zal haar vanaf januari 1999 opnemen in het standaardbestek. Als de opdrachtgevers dit nu gaan gebruiken, leidt het tot een drastische vermindering van het aantal schades aan voegwerk.”

Schades

“Tot nu toe waren de marges veel te ruim”, stelt Van Ieperen. “Het voegersvak is de laatste tientallen jaren wat vervaagd, doordat iedereen maar wat ging aantommelen. Veel bedrijven waren geen lid van de AVPB. Het gevolg is, dat er onnoemelijk veel schades ontstaan aan voegwerk van tien tot vijftien jaar oud. Vaak degradeert het voegwerk snel, omdat het zwak is aangebracht. Ook is het milieu wat agressiever geworden.”

Toch is het heel goed mogelijk de gewenste kwaliteit van het voegwerk nauwkeurig te bepalen, uit te voeren en te controleren. Er zijn nieuwe methoden ontwikkeld om de kwaliteit te beproeven, zoals een mechanische voegspijker en een speciale testhamer. Van Ieperen: “Er was al een CUR-publicatie uit 1993, maar die is niet meer actueel. Er is zoveel veranderd en meer bekend, dat de SBR voorstelde er een CUR-aanbeveling van te maken.”

Certificering

De kern van de CUR-aanbeveling is een indeling in klassen, van VH 15 tot VH 45. “Het is nu mogelijk vooraf afspraken te maken over de kwaliteit. Voor de voegersbranche is het misschien even wennen. Vroeger was het motto ‘gissen is missen’ van toepassing. Nu wordt het ‘meten is weten’. Een goede ontwikkeling die een basis biedt om te komen tot een certificeringsregeling voor onze branche”, meent Van Ieperen. Hij waarschuwt dat voor een hogere kwaliteit wel meer moet worden betaald. “De implementatie van het document zal gaan leiden tot een bovenwaartse bijstelling van de voegersprijzen. Daar zijn we uiteindelijk allemaal bij gebaat.”

Tijdens de ontwikkeling van de CUR-aanbeveling is een lange discussie gevoerd over wel of niet mechanisch verdichten. Daar is uitgekomen, dat voegwerk van de klassen VH 35 en VH 45 mechanisch moet worden verdicht. Van Ieperen is daar blij mee. “Mechanisch verdichten biedt louter voordelen”, besluit hij.

Inlichtingen over de publicaties zijn te verkrijgen bij de SBR te Rotterdam, tel. (010) 2065959, e-mail sbr0914sbr.nl.

Reageer op dit artikel