nieuws

Nieuwbouw en werk moeten Twente aantrekkelijk maken

bouwbreed

zwolle – Het gaat niet goed met Twente. Om deze regio zowel economisch als sociaal uit het slop te halen, moeten de komende jaren alle zeilen worden bijgezet. Door kwalitatieve woningbouw en het aantrekken van werkgelegenheid hoopt het provinciebestuur van Overijssel het tij in Twente te kunnen keren.

Onder de noemer ‘Ontwikkelen en koesteren’ hebben Gedeputeerde Staten gisteren in Zwolle een discussiestuk over de kwaliteit van de leefomgeving in Overijssel gepresenteerd.

Hierin wordt het ambitieniveau voor de komende jaren beschreven. “Het gaat om een visie, een discussiestuk, waarover we graag de mening van de bevolking willen horen”, aldus gedeputeerde N. Gerzee van ruimtelijke ordening tijdens de presentatie in het provinciehuis. Uiteindelijk moet de nota in het jaar 2000 leiden tot een streekplan.

Hoewel in de strategische visie veel zaken worden opengehouden, kiest het provinciebestuur op voorhand voor meer aandacht voor de Twentse regio. De problemen zijn er groot. Door het wegtrekken van met name jongeren naar het westen dreigt er “een verschraling van het maatschappelijk leven”, zo benadrukt Gerzee. In de periode 1985 tot 1995 vertrokken per jaar gemiddeld vijfhonderd tot duizend jonge mensen uit Twente naar elders.

Verder kampen ook de grote steden in Overijssel met een leegloop richting platteland. “Door stagnatie van de bouwontwikkelingen in de grote steden is er op het platteland veel meer gerealiseerd. Pas sinds een paar jaar zie je een kentering optreden: de leegloop vanuit de grote stad naar het buitengebied is tot staan gebracht.”

Als het aan het provinciebestuur ligt bouwen de grote steden dan ook rustig door. Wel moeten zij het daarbij zoeken in kwaliteit. “Het gaat er om dat daar woningen worden gebouwd die ook voor de hogere inkomens aantrekkelijk zijn. Het is vooral deze groep die in de stad moet worden vastgehouden”, aldus Gerzee.

In de strategische visie wordt gesteld dat tot 2020 ongeveer 4500 hectare nieuw woongebied nodig is.

In de praktijk betekent dit volgens Gerzee zo’n 100.000 woningen. Het leeuwendeel daarvan moet bij steden als Zwolle, Enschede, Hengelo en Almelo worden gerealiseerd.

“We willen de bevolking in de steden de komende 25 jaar met twee procent laten groeien. Dat betekent dat bij een totale bevolkingsgroei van tien procent voor de provincie, zeventig procent daarvan in de steden terechtkomt.”

Groei

Verder moet ook de economische groei daar plaatshebben. Met het realiseren van zo’n 2500 hectare nieuw bedrijventerrein zal, zo wordt in het provinciehuis verwacht, die gewenste werkgelegenheid een belangrijke injectie kunnen krijgen.

“We willen het grondgebruik met veel dynamiek zoals woningbouw, bedrijventerreinen en drukke wegen koppelen. Dat voorkomt versnippering waardoor een spanning met de natuur wordt voorkomen.”

Door middel van advertenties in dag- en weekbladen en spotjes op de regionale radio en televisie wordt de discussienota onder de aandacht van de inwoners van Overijssel gebracht. Verder gaan Gedeputeerde Staten met het stuk onder de arm nog op sjouw en staan er acht bijeenkomsten in de provincie op het programma.

Reageer op dit artikel