nieuws

Netelenbos beroept zich op de kleine lettertjes

bouwbreed Premium

den haag – Minister Netelenbos van Verkeer en Water-staat beroept zich op de kleine lettertjes in de contracten met Overijssel. Op basis daarvan is zij van plan de uitbreiding van de A50 Kampen-Emmeloord uit te stellen.

In antwoord op Kamervragen over haar uitlatingen zaterdag in Zwolle zei de bewindsvrouw dat de definitieve beslissing pas half oktober valt.

“In de kleine lettertjes van het contract over de A50 staat dat indien er sprake is van kostenoverschrijding, het project kan worden heroverwogen. Er is hier sprake van een overschrijding met vijftig procent”, zo verdedigde Netelenbos zich tegen de kritiek van CDA-Kamerlid Leers.

Hem waren de uitspraken in Zwolle in het verkeerde keelgat geschoten, evenals de kritiek van Netelenbos op haar voorgangster Maij-Weggen. Die luidde dat zij te ruimhartig was geweest met beloften aan regio’s over nieuwe wegen. “We zien nu al de stijl van minister Netelenbos. Een stijl van irriteren en confronteren om onder afspraken uit te komen”, stelde Leers. Hij wees erop dat het nakomen van afspraken, ook al zijn die gemaakt door eerdere bewindslieden, alles te maken heeft met consistentie en betrouwbaarheid van de overheid.

De minister verklaarde dat zij zich uiteraard aan de contracten zou houden, maar dan ook aan de kleine lettertjes. Op de vraag of de overschrijdingen op de Betuwelijn haar nog aanleiding geven ook die lijn te heroverwegen, verklaarde zij dat daar geen sprake is van overschrijdingen.

SGP-Kamerlid Van den Berg vond dat het optreden van de minister op het gebied van de regionale infrastructuur ‘neigt naar onbehoorlijk bestuur’. Netelenbos ontkende dat en verwees elke discussie naar half oktober. “Dan kunnen we praten over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport.”

Die opmerking maakte Leers niet geruster. “We moeten oppassen dat de Betuwelijn en de HSL-Zuid niet de koekoeksjongen in het MIT-nest worden.”

Reageer op dit artikel