nieuws

Nedereindseplas definitief dicht

bouwbreed

nieuwegein – Het bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft besloten het zwemmen en andere vormen van waterrecreatie in de Nedereindseplas in Nieuwegein voorgoed te verbieden. Voor de plas gold al een zwemverbod sinds juni 1996.

Met het besluit volgt het bestuur van Stichtse Groenlanden de aanbeveling van Gedeputeerde Staten van Utrecht, de waterrecreatie in de plas definitief te verbieden vanwege de veiligheidsrisico’s en de gevaren voor de volksgezondheid.

De Nedereindseplas was voorheen de afvalstortplaats Put van Weber. Gedurende meer dan dertig jaar werd ruim 4,5 miljoen kubieke meter – vaak illegaal – afval gestort. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de oevers instabiel zijn en de bodem is bezaaid met obstakels.

Tot dusver is de waterkwaliteit uitstekend, hoewel op de bodem ook vaten met een doodskop zijn aangetroffen.

Niet bekend

Reageer op dit artikel