nieuws

Leeuwarden mag tot op de bodem gaan

bouwbreed

leeuwarden – Het college van burgemeesters en wethouders van Leeuwarden mag het planschadegeschil met H.J. Krikke uit Wirdum tot op de bodem uitprocederen. Dit heeft de Raad van State tijdens een spoedprocedure bepaald. De gemeente hoeft voorlopig niet over te gaan tot het uitkeren van een schadevergoeding van 25.000 gulden, waar Krikke om heeft gevraagd.

De gemeente Leeuwarden heeft Krikke prive en als ondernemer op een hoop gegooid en niet als afzonderlijke rechtspersonen aangemerkt.

Krikke woont aan de Werpsterdijk en zegt schade te ondervinden van de bouwmogelijkheden op bedrijventerrein Werpsterdijk. Er zou sprake zijn van waardevermindering omdat hij volgens eigen zeggen minder uitzicht heeft. Hij claimt 25.000 gulden.

De gemeente erkent dat Krikke prive schade van de plannen ondervindt. Als ondernemer echter profiteert hij ervan. Krikke is namelijk voor 39/40 eigenaar van de BV G. Krikke en Zoon. Het grasland dat de BV in eigendom heeft stijgt immers fors in waarde. Er mag per slot van rekening gebouwd worden.

De waardedaling van het woonhuis is volgens de gemeente Leeuwarden in voldoende mate gecompenseerd door de waardevermeerdering van de eigendommen van de BV. De lokale overheid weigert dan ook om Krikke prive een schadevergoeding van 25.000 gulden uit te keren.

Rechtbank

Krikke pikt dat niet. Hij stelt zich op het standpunt dat afzonderlijke rechtspersonen ook afzonderlijk benaderd dienen te worden. In een bij de rechtbank in Leeuwarden aangespannen procedure kreeg hij gelijk.

Krikke mocht volgens de rechter een douceurtje van 25.000 gulden van de gemeente tegemoet zien.

De gemeente stapte echter naar de Raad van State in Den Haag om hoger beroep aan te tekenen. Daar is nu de eerste fase van het hoger beroep behandeld. Er is bepaald dat de gemeente de uitslag van de zogenoemde bodemprocedure bij de Raad van State mag afwachten.

Reageer op dit artikel