nieuws

‘Kohl’ geen onverdeeld genoegen voor bouw

bouwbreed Premium

De periode-Kohl bracht bij de Nederlandse promotors van de bouwexport gemengde gevoelens teweeg. De hereniging van West- en Oost-Duitsland bezorgden de Nederlandse bouw- en aanverwante bedrijven ontegenzeglijk voordelen.

De ‘Wet op de uitzending van personeel’ oftewel het ‘Arbeitnehmerentsendegesetz’ bezorgt deze bedrijven evenwel een aanmerkelijke administratieve last. Ook andere verplichtingen, als de afdracht aan het Duitse vakantiefonds, leggen een aanmerkelijke druk op het Nederlandse kantoorpersoneel.

Het zal volgens secretaris ir. I. Schunselaar van de stichting Nederlands-Duitse Bouwexport (Nedubex) weinig verschil maken of Kohl na de verkiezingen opnieuw kanselier wordt of dat Schroder zijn plaats inneemt. De laatste zal de ‘Wet op de uitzending van personeel’ naar verwacht in ieder geval tot september 1999 voortzetten. Wie in de Duitse media de voorbereidingen voor de ‘Slag van Zondag’ volgt, weet dat de werkloosheid in onder meer de bouw een zeer belangrijke rol speelt. De kans op bijvoorbeeld meer bouw- en installatiebanen neemt toe als goedkope arbeidskrachten zoveel mogelijk van de Duitse markt worden geweerd. Regelmatige en grootschalige invallen op bouwplaatsen helpen de buitenlandse bedrijven eraan herinneren dat de overheid nauwlettend toeziet op het naleven van de voorwaarden. Wet en regel voor het bouwen die veel Nederlandse bouwbedrijven nu op zijn minst als ‘hinderlijk’ ervaren, blijven eveneens onverkort van kracht.

Noordrijn-Westfalen

Uit de stellingen van onder andere Schunselaar spreekt de verwachting dat Duitsland weer aan belang wint voor de Nederlandse bouw- en aanverwante bedrijven. De interesse gaat dan vooral uit naar Noordrijn-Westfalen. De Duitse bedrijven in deze deelstaat verwachten een algemene gemiddelde winstgroei van 2,5 procent. Als gevolg daarvan valt met meer investeringen te rekenen. Die gelden gaan momenteel vooral op aan infrastructuur. Ook de particuliere utiliteitsbouw profiteert van deze ontwikkeling. Spectaculair mag deze toename niet heten. Vergeleken met de jarenlange teruggang is de huidige trend echter wel opmerkelijk. De woningbouw toont een minder florissant beeld. De oorzaak daarvan ligt in het tekort aan betaalbare bouwgrond. De openbare utiliteitsbouw vertoont door tekorten bij de overheid eveneens weinig groei.

Ook mr. M. Keijzer van het bureau MKC en O uit Schiedam verwacht dat Noordrijn-Westfalen in de komende tijd aan belang wint. De Nederlandse aannemer en toeleverancier zullen echter alleen van die ontwikkelingen kunnen profiteren als zij zich terdege voorbereiden op de wezenlijk andere gang van zaken in de bondsrepubliek. Nogal wat bedrijven lieten dat na en ondervonden ernstige problemen; soms met een faillissement als resultaat. Mede daardoor ontstond in Nederland het beeld dat het aannemen van werk in Duitsland gelijk staat aan het voeren van langlopende en kostbare juridische procedures. Daar komt bij dat mede door de slechte economie nogal wat aannemers uit de bondsrepubliek wegtrokken. Zo ontstond bij veel bedrijven een onjuiste indruk van de Duitse markt. Andersom bestaat bij nogal wat Duitse opdrachtgevers het idee dat de Nederlandse aanpak kwalitatief slechte gebouwen oplevert die al voor de oplevering op instorten staan. Een deskundig uitgevoerde promotiecampagne kan de opdrachtgevers op andere gedachten brengen.

Een ex-bewaker van de Muur in de voormalige Duitse Democratische Republiek kijkt vanaf een indrukwekkend hoog zwart-wit schilderij naar een schip, dat de Potsdamer in Berlijn passeert. Het schilderij behoort tot de ‘Hanging Pictures’ die de geschiedenis van Berlijn letterlijk groots laat zien. Foto: DPS/Bernd

Reageer op dit artikel