nieuws

Hoger Technisch Instituut geamputeerd

bouwbreed Premium

amsterdam – Zo’n 150 van de ruim zeshonderd cursisten aan het Hoger Technisch Instituut (HTI) vragen zich na een briefje van de directeur vertwijfeld af wanneer ze hun studie betonconstructeur of calculator in de bouw kunnen voortzetten. De brief bevat niet veel meer dan de mededeling dat ze reeds betaalde lesgelden krijgen teruggestort.

Directeur P. Jellema deelt in de brief eenvoudig mee dat de afdelingen betonconstructeur, staalconstructeur en calculatie in de bouw zijn opgeheven, omdat hij er niet in is geslaagd “een volledig en kundig docentenkorps bijeen te krijgen”. Dat achtte hij nodig, “omdat een groot deel van de docenten van de afdelingen na moeizame en langdurige onderhandelingen besloten hun medewerking niet te continueren”. Einde bericht.

De administrateur van de school verwijst voor informatie naar de directeur. Die blijkt onbereikbaar. J.N. Kortlever, hoofd werkvoorbereiding bij Van Wijnen Arnhem, een van de twintig docenten die het bijltje erbij hebben neergelegd, ziet niet veel heil in publiciteit. Als blijkt dat collega’s hem als woordvoerder hebben aangemerkt, schept hij duidelijkheid.

De zestigjarige HTI werd in 1938 opgericht door de in de bouwwereld alom bekende Jellema (van onder andere de studieboeken Bouwkunde I, II en III). Zijn zoon voert nu de directie, tot voor kort met directeur Tolenaar.

Het docentencorps was na bijna twee jaar onderhandelen met de directie overeengekomen dat de particuliere school zou worden getransformeerd tot een stichting.

Toen directeur Tolenaar plotseling overleed, is daarover een overeenkomst ondertekend. Maar de erven staken een stokje voor de omvorming van de school “omdat ze denken dat het instituut met forse winst heeft gedraaid”, meent Kortlever.

Daar is volgens de docenten geen sprake van. De cursusgelden zijn altijd zo laag mogelijk gehouden en de honorering van docenten al evenzeer. Totdat de kwestie met de erven de wereld uit is, wensen de twintig betrokken docenten hun medewerking op te schorten. Volgens Kortlever “komt het allemaal wel weer goed”.

Reageer op dit artikel