nieuws

Graansilo wordt rustiek landhuis

bouwbreed

almere – Van graansilo tot landgoed. Die metamorfose wacht de markante graansilo Hagevoort aan de rand van Almere Stad. Ashok Bhalotra van Kuiper Compagnons in Rotterdam maakte voor dit oudste gebouw van Almere een bijzonder ontwerp. Hij deed dit in opdracht van Heijmans Vastgoed BV. Zonder dat silhouet of kleur wordt aangetast, transformeerde hij de silo tot een rustiek landhuis met 31 luxueuze appartementen.

Het plan van Kuiper Compagnons steekt volgens projectdirecteur H.L.M. Hanssen van de gemeente Almere met kop en schouders uit boven dat van andere gegadigden. Het beantwoordt niet alleen aan de door de gemeente gestelde voorwaarden, de gemeente vindt het ontwerp ook heel bijzonder. Vooral omdat de silo na de verbouwing nog heel herkenbaar is.

Blikvanger

Vanwege de asbesthoudende gevelbeplating zal graansilo Hagevoort geheel worden ontmanteld.

Heijmans wil de gevels met western red cedar delen of leisteen bekleden. Onbehandeld cederhout neemt op den duur de grijs-bruine kleur van de eternietplaten aan. Maar omdat dit enige tijd duurt, wordt ook leisteen overwogen. Architect Bhalotra heeft met zijn ontwerp het silhouet, de vorm, de kleur, maar ook de sfeer van de graansilo zo veel mogelijk benaderd. Hanssen is vooral in zijn nopjes dat de kafscheider en de ‘lopende band’ brug van de silo behouden blijven. Deze krijgen evenals de droogtoren een plekje in de tuin.

De contouren van de luifel waar vroeger de vrachtwagens onderdoor reden om het graan te lossen, komen terug in een lichte stalen constructie. Hieronder is de hoofdingang gepland die aansluit op een gemeenschappelijke ruimte. Vanuit deze ruimte worden de woningen door loopbruggen ontsloten. Door de toepassing van vides, openingen naar zowel het dak als de gevel aan de waterzijde en de loopbrug die de silo met de oever van de Hogevaart verbindt, moet deze ruimte een ware blikvanger worden.

Populieren

Ook aan de landgoedtuin heeft Bhalotra veel aandacht geschonken. Hij vindt dat de silo met de dubbele rij populieren eromheen onmiskenbaar het karakter heeft van een landgoed. In zijn ontwerp heeft Bhalotra dat goed herkenbaar gemaakt.

Om het markante landhuis goed tot z’n recht te laten komen, wordt rondom een groot gazon aangelegd. Alleen wat ‘grasscherven’, schuin opstaande grondkeringen van maximaal een meter hoogte, zorgen voor wat speelse effecten. Als overgang naar het landgoed komt langs de Hogevaart een houten zonneterras te liggen voor zowel bewoners als passerende recreanten. Een aantal ronde paviljoens bieden hier de mogelijkheid van een theehuis, kinderopvang of expositieruimte.

Discussie

De markante graansilo vormt al jaren onderwerp van discussie. Eind vorig jaar leek hier een eind aan te komen, toen de gemeente met het Rijk overeenkwam de graansilo te slopen.

Maar begin van dit jaar kreeg Hanssen alsnog de opdracht het behoud van Hagevoort te onderzoeken. Volgens hem is dat vooral uit sentimentele overwegingen. “Hagevoort heeft een heel bijzonder ligging. Door de dubbele rij populieren wordt het volledig aan het gezicht onttrokken. Hierdoor ontstaat een soort eiland met een heel eigen sfeer.”

Vooral toen de Flevopolder in cultuur werd gebracht, speelde de graansilo evenals twee identieke exemplaren in Zeewolde en Lelystad (inmiddels gesloopt) een belangrijke rol. De polder werd gedomineerd door akkerbouw en jaarlijks werden enorme hoeveelheden graan in de silo’s opgeslagen. Maar na verloop van tijd moest de akkerbouw het afleggen tegen stedenbouwkundige ontwikkelingen en bosinplant. In 1996 werd graansilo Hagevoort voor het laatst gebruikt.

De dertig jaar oude graansilo komt niet voor een rijksbijdrage in aanmerking. Daarom besloot de gemeente begin van dit jaar de markt op te gaan. Hanssen werd overstelpt met ideeen. De een wilde er een hal voor beachvolleybal van maken, een ander dacht aan een historisch museum.

Toch bleven er maar tien gegadigden over die een serieuze poging wilden wagen de silo een nieuwe bestemming te geven. Daarvan gaven vier alsnog te kennen er toch geen brood in te zien. Van de zes plannen die tenslotte bij de gemeente Almere op de deurmat vielen, waren drie gericht op woningbouw. De overgebleven drie inzenders beoogden voor de silo een recreatieve functie.

Hanssen denkt dat de silo Hagevoort eind van dit jaar aan Heijmans Vastgoed BV wordt overgedragen.

Een schets van graansilo Hagevoort.

Een impressie van Hagevoort als landhuis met 31 luxe appartementen.

Reageer op dit artikel