nieuws

Goed eerste halfjaar voor Grontmij

bouwbreed

de bilt – Grontmij heeft een goed halfjaar achter de rug. De winst van het advies- en ingenieursbureau steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 46 procent tot ruim twaalf miljoen gulden. Dat resultaat is echter enigszins vertekend; een aanpassing van de boekhoudmethode zorgde voor een kwart van de toename. Dat effect treedt in het tweede halfjaar niet weer op. Grontmij verwacht dan ook dat de winstgroei over heel 1998 zal blijven steken op 20 a 25 procent.

De totale bedrijfsopbrengsten stegen van 293 miljoen in 1997 naar 316 miljoen gulden.

Een substantiele bijdrage aan het resultaat kwam van de ingenieursdiensten van het bedrijf. Vooral het bouwrijp maken van terreinen en de realisatie van netwerken voor mobiele telefonie waren daarvoor verantwoordelijk.

Ook civieltechnische en verkeerskundige adviezen zorgden voor een grote bijdrage aan het resultaat. Daarnaast profiteerde Grontmij van het beleid van Rijkswaterstaat om meer werk uit te besteden aan particuliere adviesbureaus. Het bedrijf vreest echter dat de krapte op de arbeidsmarkt voor civieltechnici en ervaren projectmanagers een verdere groei in de weg zal staan.

In het buitenland was sprake van een sterke groei. Grontmij zegt duidelijk te merken dat de economie in Duitsland weer langzaam aantrekt. Ook in Belgie, waar het bedrijf een belang van zeventig procent nam in adviesbureau Verschave, waren de resultaten hoger.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels