nieuws

Enschede timmert groots aan snelweg Ondergrondse hoogspanningskabel landelijke primeur Vervolg van pagina 1

bouwbreed

enschede – Een overkluizing van de A35 met diverse bebouwing, woningen ingekapseld in geluidswallen en ondergrondse hoogspanningsleidingen. Dat kenschetst in vogelvlucht het revolutionaire plan bij Enschede. Kosten: circa 150 miljoen gulden. Binnen een termijn van tien jaar moeten vijftienhonderd woningen, 180.000 vierkante meter bedrijfsruimte en tienduizend vierkante meter kantoorruimte worden ontwikkeld.

Het ambitieuze plan dingt mee naar een startsubsidie in het kader van een prijsvraag over intensief ruimtegebruik. Binnenkort worden twintig prijswinnaars bekend die in totaal zestig miljoen gulden mogen verdelen voor de uitwerking van hun plannen.

Het Enschede plan ‘Ontken de weg’ is nog steeds in de race. Voor de Twentse gemeente is het behalen van de voorbeeldstatus van groot belang. Met de financiele steun kan onderzoek worden verricht naar het slechten van barrieres. Een barriere vormen bijvoorbeeld de twaalf hoogspanningsmasten op de geplande bouwlocaties langs de A35. Deze masten passen niet in de plannen en moeten dus tegen de vlakte.

Momenteel test de KEMA de nieuwe 400 Kilovolt kabels met kunststof isolatie. Zij zijn door de Nederlandse Kabel Fabriek in Delft ontwikkeld. Dit type kan de grond in. Het zou heel goed kunnen dat deze techniek voor de eerste keer in Nederland in de bermen van de A35 bij Enschede wordt toegepast.

In steden als Kopenhagen, Berlijn en Barcelona liggen al ondergrondse hoogspanningskabels. Waarschijnlijk zijn medio volgend jaar de nieuwe kabels in Nederland leverbaar. “De sloop van de hoogspanningsmasten kost tientallen miljoenen”, weet commercieel manager L. Remers van NBM Amstelland Noord-Oost. NBM Amstelland nam het initiatief voor het plan ‘Ontken de weg’. “Alle kosten voor de sloop van de hoogspanningsmasten en het verleggen van gasleidingen moeten worden opgebracht door de verhuur van woningen en kantoorruimte. We streven naar een kostendekkende begroting, maar in de praktijk zal het plan meer kosten dan het opbrengt. Subsidies van het Rijk en publiek-private samenwerking moeten het ‘gat’ verder vullen.

Geluidswal

Als de hoogspanningsmasten verdwijnen, kan een strook van vijftien hectare worden bebouwd met vijftienhonderd woningen. Het is de bedoeling dat de woningen zo dicht mogelijk bij de snelweg staan. Zo worden mogelijk huizen in de geluidswal ‘gekapseld’. Veel glas en architectonische maatregelen moeten de geluidsoverlast zoveel mogelijk terugdringen. Op de grote betonnen overkluizing van de A35 is bebouwing voorzien met diverse functies: kantoorpanden, bedrijfsruimten, theater, grootschalige detailhandel, winkels en een transferium van waaruit bezoekers met de bus naar het centrum van Enschede worden vervoerd. Deze overkapping omvat 30.000 vierkante meter en vormt een nieuwe stadspoort. Verkeer vanuit Duitsland en onder meer Hengelo komen over de A35 Enschede binnen.

In het plan is ook aandacht voor ‘groen’. Twee parken aan weerszijden van de A35 worden met elkaar verbonden; zo ontstaat een ‘groen’ viaduct. Grote waterpartijen plooien zich tegen op- en afritten van de weg aan.

Het plan ‘Ontken de weg’ is ontsproten uit discussie over nieuwe woonmilieus in de Dubbelstad (samenvoeging Hengelo en Enschede). Hoewel deze Dubbelstad voorlopig nog niet aan de orde is, werkte NMB Amstelland Noord-Oost het idee verder uit en bracht een werkgroep bijeen. Deze groep bestaat uit NBM Amstelland, Amstelland Vastgoed, Van Wijnen, architectenbureau I/AA, adviesbureau Zandvoort en onafhankelijk projectontwikkelaar Vosskuhler.

Uitgangspunt van het plan is intensief gebruik van de kostbare openbare ruimte. Remers: “We willen nodeloze aantasting van waardevolle buitengebieden voorkomen. Intensief ruimtegebruik borduurt verder op het idee van de Compacte Stad uit de jaren tachtig. De A35 verdeelt Enschede in de huidge situatie. Met ‘Ontken de weg’ negeren we eigenlijk dat er een weg ligt. We willen de Noord- en Zuidas van Enschede met elkaar verbinden. Als je over dit stuk van de snelweg rijdt, heb je niet het gevoel dat je je op een van de belangrijkste knooppunten van Twente bevindt. Het is een stuk niemandsland, daar moet je iets mee doen”, vindt hij.

De A35 bij Enschede. Met ‘Ontken de weg’ wordt de snelweg in wezen genegeerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels