nieuws

Energiebesparing kost huiseigenaren vele miljarden

bouwbreed

Om huizen energiezuinig te maken, zullen huiseigenaren nog zo’n slordige 15 miljard gulden moeten investeren. Ruim 3 miljoen huizen voldoen niet aan de eisen die in de toekomst zullen worden gehanteerd bij de Energieprestatiekeuring (EPK). Deze keuring, in de wandelgangen ook wel APK voor huizen genoemd, moet uiterlijk in 2004 worden ingevoerd.

De EPK schrijft voor dat alle bestaande huizen op het gebied van energiebesparing minimaal aan de eisen moeten voldoen zoals die sinds 1985 gelden voor de nieuwbouw. Na een fase van pilotprojecten en grootschalige demonstratieprojecten zal de beslissing moeten vallen of en hoe deze verplichtingen worden opgelegd. Het ministerie van Economische Zaken denkt dat een verplichte EPK op het niveau van minimaal 1985 voor 2004 haalbaar is.

Reageer op dit artikel