nieuws

E lke krant wil zijn lezers zo goed mogelijk van dienst zijn. Zo ook, uiteraard, Cobouw.

bouwbreed

Vandaar dat met ingang van vandaag, 1 september 1998, Cobouw een aantal wijzigingen ondergaat.

Uitgangspunt van de veranderingen is de krant overzichtelijker en toegankelijker te maken.

Op deze plek treft u voortaan elke dag een opinie-pagina aan. Behalve meningen en analyses biedt deze pagina dagelijks een vaste rubriek of een column. Fiscale, juridische, automatiserings- of veiligheidsproblemen komen daarin ruimschoots aan de orde.

De opiniepagina vormt tevens het podium voor de lezer. Ingezonden brieven en andere artikelen die aanzetten tot een discussie danwel bijdragen aan de meningsvorming over brandende problemen in de bouw, ziet de redactie gaarne tegemoet.

Cobouw is en blijft natuurlijk het vakblad voor bondige en snelle informatie over de nieuwste technische ontwikkelingen en producten.

Vanaf vandaag zal dat ook dagelijks gebeuren.

De eerste pagina van het tweede katern bevat het laatste nieuws hierover. Daarnaast vindt de lezer minimaal tweemaal per week productinformatie over onder andere materieel, als vast onderdeel

van de servicepagina op dinsdag en donderdag.

Deze pagina zal altijd de laatste redactionele pagina van de krant zijn. Op vrijdag staat daar een uitgebreid overzicht van de week-, opinie- en vakbladen. De zaterdag/maandag- en woensdagkrant zal een heldere agenda met de belangrijkste binnen- en buitenlandse congressen, symposia en (vak)beurzen bevatten.

De redactie vertrouwt erop dat bovenstaande

veranderingen de leesbaarheid van Cobouw ten goede zullen komen.

Reageer op dit artikel