nieuws

Digitale vastgoedbalie in Rheden

bouwbreed

Wat doen gemeenten met informatiewensen uit de bouwmarkt of de opdrachtgevers daarin? Voor een kijkje in de nabije toekomst kun je al terecht bij de gemeente Rheden: zij hebben de koppeling tussen verschillende bestanden die nodig zijn voor de goedkeuring van een bouwaanvraag binnenkort op orde, constateert Pieter van Scherpenberg.

Toegegeven, Rheden is geen typische bouwgemeente meer; per jaar worden er nog enkele tientallen nieuwe woningen gebouwd. Maar dat geeft hen juist de ruimte om zich op het beheer van de gemeentelijke ruimte-inrichting te concentreren en voorop te lopen in de automatisering van veel aspecten daarvan.

De gemeente Rheden verwacht in november aanstaande een ‘Vastgoedbalie’ te openen, waar burgers en bedrijfsleven terecht kunnen met vragen over hun bouwplannen of over het bestemmingsplan dat voor hun geldt. Eind vorig jaar leverde Civility (Roccade) het Geovas-systeem op, met ingenieursbureau Oranjewoud als onderaannemer voor de grafische componenten van het totaal. Geovas is een vastgoedconcept dat in de loop der jaren is ontwikkeld door deze twee partijen. Het systeem omvat apparatuur, programmatuur en gegevens, waarin het Kadaster, landmeten, eigendommenbeheer en milieu een plaats hebben. Geautomatiseerde hulpmiddelen die nu volledig zijn ingebed in de bedrijfsvoering van de verschillende afdelingen.

Willem van Uijthoven is gemeentelijk projectleider van Rheden voor dit vooruitstrevende project. “We zitten in een eindfase waarin nog niet veel gemeenten zijn beland. Alle applicaties zijn gevuld en we hebben de paraplu erboven ook weten uit te klappen.”

Koppeling

Oorspronkelijk was het idee om alle 350 medewerkers van de gemeente toegang te geven tot de grafische mogelijkheden van het Geografisch Informatie Systeem: het op de computer inzien van grafische weergave van bestemmingsplannen, wijken en percelen. Maar in de loop van dit jaar is er een kosten-batenanalyse geweest, vertelt Van Uijthoven: “De licentiestructuur van zo’n GIS-omgeving voor een groot aantal medewerkers bleek dermate kostbaar dat we ervan afgezien hebben. Want je moet je toch afvragen of iedereen zo’n high-end oplossing ook regelmatig nodig heeft. We concludeerden dat het aantal mensen dat daar behoefte aan heeft in feite erg klein is. De groep die minder gedetailleerde grafische informatie nodig heeft is veel groter.”

Ingenieursbureau Oranjewoud kwam toen met een eenvoudige en economische oplossing: een koppeling tussen administratieve en geometrische gegevens door het maandelijks downloaden van alle recente vastgoedinformatie in een Access-database vanuit de verschillende applicaties. Daarin kunnen dus ook de geometrische gegevens van het bureau Vastgoedinformatie en Landmeten door iedereen bekeken worden, gekoppeld aan de Basisregistratie Personen (voor de eigendomsgegevens) en het kadaster. Men verwacht dat hiervan zo’n zeventig medewerkers regelmatig gebruik zullen maken.

Geen science fiction

De meest geraadpleegde bestemmingsplannen worden opgenomen in het systeem, een operatie die nog tot eind volgend jaar zal duren. Van de meeste gebieden komen er dan ook 360i-foto’s zodat de volgende scAne geen science fiction meer is:

Stel, een bedrijf heeft zijn oog laten vallen op een stuk grond voor bedrijfsvestiging. De directeur van dat bedrijf meldt zich op het spreekuur bij de wethouder. Al snel vinden zij via de kaart de gewenste lokatie. Allereerst kijken ze naar de kadastrale gegevens van het stuk grond. Omdat de eigenaar ervan niet op het perceel woont, worden de actuele gegevens in de Basisregistratie Personen gezocht — en gevonden. De directeur wil daarnaast over meer grond beschikken om zijn bedrijf op te vestigen; het systeem kan snel tonen of de gemeente wellicht belendende grond in eigendom heeft. Vervolgens wordt de situatie rond de lokatie bekeken met behulp van gevel- en luchtfoto’s; wat snel inzicht geeft in potentiele problemen, zoals parkeren.

Uiteraard bieden de bestemmingsplankaart en de bijbehorende voorschriften de mogelijkheid te beoordelen, of de bestaande bestemmingen bedrijfsvestiging kunnen belemmeren. Dit geeft aanleiding tot een uitstapje naar het milieusysteem in verband met geluidsbelasting (en eventueel te nemen geluidwerende maatregelen) van een reeds geplande cartingbaan. Zo krijgen wethouder en directeur snel binnenshuis een indruk van hoe het er buiten uitziet en kunnen zij de consequenties direct doornemen.

Internet

In de iets verdere toekomst wil Rheden naast dit intranet dat alleen via gemeentemedewerkers te raadplegen is ook een Internet-loket openen, vertelt Van Uijthoven. “We denken dat in het jaar 2000 te kunnen realiseren. Dat past in het landelijke ‘Loket 2000’-initiatief, maar we moeten natuurlijk heel goed kijken naar de beveiligingsaspecten van een dergelijk openbaar toegankelijke plek. Ervaringen van andere gemeenten zijn daarbij welkom,” besluit hij uitnodigend.

Pieter van Scherpenberg is publicist op het gebied van automatiseringsvraagstukken te Amsterdam.

Reageer op dit artikel