nieuws

Coalitie negeert kritiek op infra-investeringen

bouwbreed

den haag – De regeringspartijen zijn tevreden over de hoogte en het tempo van de investeringen in infrastructuur gedurende de komende kabinetsperiode.

Daarmee negeren ze de massale kritiek op de begrotingen zoals die dinsdag zijn gepresenteerd. De grootste oppositiepartij liet daarentegen geen spaan heel van de bouwplannen. Dat bleek gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

“Nederland investeert in de komende tien jaar toekomstgericht en in een behoorlijk evenwicht”, aldus PvdA-fractieleider Ad Melker. Enige kritiekpunt van hem was zijn scepsis over de haalbaarheid van private financiering voor de grote projecten Betuweroute en HSL-Zuid. In dit verband zette hij vraagtekens bij het plaatsen van het kenniscentrum publiek-private samenwerking bij het ministerie van Financien. “Op dit punt staat dit echt gelijk aan het begieten van een cactus.”

De tevredenheid van D66-leider De Graaf bleek uit het feit dat hij met geen woord repte over infrastructuur.

CDA-voorman De Hoop Scheffer veegde de vloer aan met het niveau van de investeringen. “Tegen alle verkiezingsbeloftes in blijkt de beschikbaarheid van middelen zeer matig. Kok II presenteert zich als een investeringskabinet. Maar tegelijkertijd geeft de begroting van Verkeer en Waterstaat aan dat de middelen voor bereikbaarheid van 2000 tot en met 2002 dalen.”

De Hoop Schefer wees op het EIB-rapport waaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de infrastructuurprojecten gemiddeld drie jaar is vertraagd. Daarbij is het hem een doorn in het oog dat de aandacht voor de Randstad en de mega-projecten ervoor zorgen dat projecten in de regio vertraging oplopen.

“De overheid toont zich hierin verre van betrouwbaar. Vernieuwende openbaar vervoerprojecten als light rail en Randstadrail komen weer terecht in planstudieprogramma’s en verkenningen”, meende De Hoop Scheffer.

Hij vindt dat het half miljard dat nu op de begroting is uitgetrokken voor de invoering van rekeningrijden ‘maar beter ergens anders voor gebruikt kan worden’. Het CDA was daar toch al geen voorstander van ‘zeker niet nu blijkt dat de baten bestemd zijn voor verlaging van de loon- en inkomstenbelasting’. De Hoop Scheffer voelde daarom veel meer voor het ‘maatschappelijk veel breder gesteunde’ concept van betaalstroken in de strijd tegen de files.

Uitbreiding Schiphol

De Kamer wordt inmiddels ‘hoorndol’ over Schiphol. Dat slaat zowel op het huidige gebruik als over eventuele uitbreiding.

De PvdA neigt sterk naar uitstel van de beslissing waar een eventuele tweede luchthaven moet komen. Redenen hiervoor zijn dat in de visie van Melkert nog nader onderzoek nodig is, onder meer over de (on)zekerheid van private financiering.

Bovendien wil de PvdA geen beslissing nemen zolang de Houtskoolschets er niet is. Die moet de nodige samenhang geven op basis waarvan een beslissing kan worden genomen, zo meent Melkert. Volgens De Graaf raakt iedereen zo langzamerhand het zicht volledig kwijt en “dat is zoals bekend voor een luchthaven rampzalig”. Net als de PvdA wil ook D66 een besluit over Schiphol combineren met een algehele visie op het ruimtelijk-economisch beleid.

De Hoop Scheffer bleef het betreuren dat juist deze beslissing over de kabinetsformatie is heengetild. Hij was echter bereid om het CDA-standpunt te onthullen: een vliegveld in zee. Omdat dit nog lang duurt, vindt hij dat er snel een besluit moet worden genomen zodat de procedures kunnen starten.

Kadertje??

‘Janboel’ Pronk

“Op VROM zijn ze gewaarschuwd.” Met deze woorden wees Jaap de Hoop Scheffer op de bestuurlijke chaos die minister Jan Pronk op Ontwikkelingssamenwerking heeft achtergelaten. Diens opvolger Eveline Herfkens is van de ene in de andere verbazing gevallen. Zo wist geen ambtenaar te vertellen hoeveel landen ontwikkelingshulp krijgen, zo bleek uit een interview. Volgens de CDA-leider betekent dat in rond Nederlands “Het is daar een janboel.”

Reageer op dit artikel