nieuws

CDA wil duidelijkheid over vertragingen Vinex

bouwbreed

den haag – De CDA-statenfractie van Zuid-Holland wil van het provinciebestuur opheldering over de vertragingen op de Vinex-bouwlocaties in Haaglanden. Vooral wil het CDA weten of het hier niet toch gaat om bewust gecreeerde schaarste met als doel de prijzen hoog te houden.

Het CDA-statenlid J.A. Klein stelt deze schriftelijke vragen naar aanleiding van de cijfers van de Vereniging Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM). In de jongste uitgave van de ‘Monitor Nieuwe Woningen’ concludeert de NEPROM dat de bouw van woningen in Haaglanden en Rotterdam het eerste kwartaal van dit jaar fors achterblijft in vergelijking met dezelfde periode in 1997.

Het CDA wil vooral opheldering over de oorzaak. “Ligt de schuld bij het complexe managementproces op Vinex-locaties of spelen naar uw mening andere factoren een rol”, vraagt Klein. “Of”, zo merkt hij fijntjes op, “wordt dit veroorzaakt door bewust gecreeerde schaarste om de prijzen hoog te houden?” Deze laatste theorie wordt vooral door PvdA-kamerlid Adrie Duivesteijn gepredikt, die een complot van bouwers achter de stagnerende woningbouwcijfers waarneemt.

De CDA-fractie vraagt zich verder af of het provinciebestuur bereid is de regierol zodanig te benutten en in te zetten, dat de woningbouw op Vinex-locaties daadwerkelijk op stoom komt.

In de visie van Klein moeten alle zeilen worden bijgezet om te voorkomen dat bewoners uit Zuid-Holland naar elders trekken. Met deze migratie houdt het Rijk overigens wel rekening.

Volgens Gedeputeerde Staten wordt er binnen Zuid-Holland echter beleid gevoerd dat gericht is op een migratiecijfer van nul. De rijksberekeningen voor de trendmigratie zouden in dat scenario automatisch worden bijgesteld en zullen leiden tot een hogere rijksbijdrage.

“Voorkomen moet worden dat er ongewenste migratie ontstaat, met alle nadelige effecten voor onze provincie”, benadrukt het CDA-statenlid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels