nieuws

Brabant zeer kritisch over studie spoorlijn

bouwbreed

den bosch – De studie naar capaciteitsproblemen op de spoorlijn Roosendaal-Antwerpen moet veel breder worden opgepakt. Onderzoekers dienen ook te kijken naar andere vormen van vervoer, zoals over water en via buisleidingen.

Met deze kritiek reageren Brabant en West-Brabantse gemeenten op de startnotitie over een nieuwe spoorverbinding tussen de lijn Bergen op Zoom-Goes en de grensovergang Zandvliet. Volgens de Brabantse overheden moeten de goederenstromen tussen Antwerpen en Rotterdam worden onderzocht. Het accent moet liggen op het nut en de noodzaak van de capaciteitsuitbreiding.

Reageer op dit artikel