nieuws

Bouwkundestudenten leren spelenderwijs managen

bouwbreed

utrecht – Het leiden van een bouwonderneming vereist meer dan technisch inzicht alleen. De regio Midden van VGBouw wil door het spelen van een bouwmanagement game eindexamenstudenten bouwkunde en civiele techniek interesseren voor een directiefunctie in de aannemerij. Naast een geldbedrag en de eer vallen er extra studiepunten te behalen. De eerste (proef)ronde begint deze week.

Het VGBouw Management Game is een simulatiespel gericht op de bouw, waarin alle aspecten van bedrijfsvoering aan bod komen. In deze prestigieuze competitie nemen de studenten het op tegen high potentials’ van middelgrote bouwbedrijven uit het midden des lands.

De belangstelling vanuit het onderwijs is groot. De studenten blijken niet terug te schrikken voor een directe confrontatie met jong leidinggevend talent tot 35 jaar uit het bedrijfsleven: 64 studententeams zich aangemeld. De bouwbedrijven van VGBouw regio Midden zijn met 24 teams vertegenwoordigd.

Elk team bestaat uit vijf (directie)leden van een fictief bouwbedrijf die gezamenlijk een strategie moeten uitstippelen. Op elk bedrijfsonderdeel moeten binnen een bepaalde termijn schriftelijke besluiten worden genomen, die hun uitwerking op het hele bedrijf hebben. Elke onderneming wordt uiteindelijk afgerekend op winst, marktaandeel en de waarborging van de continuoteit van het bedrijf.

Het spel geschiedt onder leiding van MCC Nederland. Deze specialist in management games en business simulations verwerkt na elke ronde de beslissingsformulieren in een computermodel, waarna de nieuwe kengetallen voor de bedrijven eruit rollen. De beste teams ontmoeten elkaar op 27 januari in de finale. De drie succesvolste bedrijven vallen in de geldprijzen.

Groot potentieel

”Een titanenstrijd tussen het bedrijfsleven en de hogescholen/universiteiten”, zo omschrijft initiatiefnemer J.A.G. van Oostrum, bestuurslid VGBouw regioplatform Midden, het spel.

”Management is altijd al een wat ondergewaardeerd onderdeel in de technische studies geweest. Met deze competitie willen we wat voor het onderwijs betekenen door studenten kennis te laten maken met een managementfunctie en ze tevens te interesseren voor bouwondernemingen. De studenten zijn onze duurzame productiemiddelen, daar moeten we goed mee omgaan. De toenemende instroom bevat een vrij groot potentieel voor de bouw.”

In de competitie moeten alle teams reageren op memo’s van de Raad van Bestuur en inspelen op de laatste trends en maatschappelijke ontwikkelingen; hoe ga je om met vakbonden, ontevreden medewerkers, vertekende berichtgevingen, conflictsituaties.

”Conflictbeheersing, leiderschap, improviseren zijn van die aspecten die bijvoorbeeld niet in het onderwijspakket zitten. Communiceren is een van de moeilijkste dingen van leiding geven”, weet Van Oostrum uit ervaring.

Zelf heeft de Ballast Nedam IGB-directeur overigens nooit spijt gehad van zijn keuze voor de bouw. ”Bouw is people business’. Het leuke van deze sector is dat het een breed segment beslaat. De bouw is heel dynamisch. We maken iets visueels en van hoog tot laag kun je met die schepping stoeien.”

Failliet

Bij de door de Utrechtse aannemersvereniging gesponsorde competitie zal het aankomen op een stukje doorzettingsvermogen, veel inventiviteit en creativiteit, aldus Van Oostrum. ”Het kunnen werken in teamverband is essentieel.”

De competitie is een nabootsing van de werkelijkheid. Wie de verkeerde beslissingen neemt kan dus ook failliet gaan. In dat geval krijgt een team surseance van betaling, maar kan de competitie uitspelen. Bij tweemaal surseance volgt een faillissement en is het einde spel.

De initiatiefnemer houdt er terdege rekening mee dat een school als winnaar uit de bus komt. ”Misschien kan je zonder behept te zijn met alle kennis wel beter managen”, merkt hij lachend op. ”Maar komt een bouwonderneming als winnaar uit de bus dan is dat natuurlijk goed, het ligt toch in de lijn der verwachtingen.”

Van Oostrum hoopt ten slotte dat het VGBouw Management Game een succes wordt, zodat de competitie een vast onderdeel zal gaan uitmaken van de plannen voor samenwerking die VGBouw met de hogescholen en TU’s uitvoert.

Cobouw zal haar lezers op de hoogte houden van het verloop van het VGBouw Management Game. De uitslagen en tussenstanden zullen kort na de inleverdata ‘ 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov, 9 dec, 23 dec, 13 jan en 27 jan (finale) ‘ op onze servicepagina worden gepubliceerd.

Reageer op dit artikel