nieuws

Bouwbond vraagt overheid stafdienst bouwveiligheid

bouwbreed Premium

woerden – In een open brief aan staatssecretaris Hogervorst van Sociale Zaken vraagt de bouwbond-FNV een stafdienst bouwveiligheid op te zetten en de uitbreiding van de Arbeidsinspectie af te ronden. De brief is een reactie op de alarmerende toename van het aantal dodelijke en ernstige ongevallen in de bouw.

Volgens de bouwbond-FNV schieten verscheidene direct-betrokkenen duidelijk tekort waar het gaat om veilige arbeidsomstandigheden. Met klem vraagt de bond aan de staatssecretaris, te onderzoeken welke instanties en partijen falen op het punt van de veiligheid op de bouwplaats, en welke hun zaakjes wel in orde hebben. Tevens wil de bond van de rijksoverheid de oorzaak weten in geval van nalatigheid.

Het onderzoek moet leiden tot aanzienlijke verbetering van de preventie in de bouw.

Meer in het bijzonder vraagt de bouwbond de staatssecretaris om extra capaciteit op zijn ministerie. Zodat deze zaken nu eens goed en structureel kunnen worden aangepakt. De bouwbond bepleit het in het vooruitzicht stellen van zwaardere boetes zodra de Arbowet wordt overtreden.

Er dient volgens de briefschrijvers ook een permanent overleg ‘veiligheid bouw’ te komen, om de regie te voeren over het terugbrengen van het aantal (dodelijke) ongevallen.

De bond maakt zich sterk voor nieuwe wetgeving – onder andere een wet op veilig werken langs de auto- en spoorwegen.

Verder wordt nog het voorstel gedaan, bouwwerknemers die voor de volle honderd procent arbeidsongeschkt zijn, om te scholen tot arbo-adviseurs. Die zouden werkgevers, werknemers en Arbeidsinspectie bij de zorg voor betere veiligheid kunnen bij-staan.

Al deze maatregelen moeten er op zijn gericht het jaarlijks aantal dodelijke ongevallen in de bouw met minimaal 25 procent te reduceren. Het aantal dodelijke slachtoffers zou in het jaar 2002 nul moeten bedragen.

Op pagina 2: Teveel dodelijke ongevallen: Nul Is Genoeg.

Reageer op dit artikel