nieuws

Bouwbond vraagt meer dan vakcentrale CNV

bouwbreed Premium

Utrecht – De bouwbond CNV gaat de bondsraad voorstellen bij de komende cao-onderhandelingen een loonsverhoging te vragen van 3,5 procent.

Dat is hoger dan de 3,25 procent die de eigen vakcentrale heeft aangegeven. “Dat is verantwoord omdat in onze bedrijfstak de groei hoger ligt dan het gemiddelde”, zo meent voorzitter Freek van der Meulen.

Hij noemt die stap ‘zonder meer verantwoord’. Zijn stelling: aanzienlijk hogere looneisen leiden alleen maar tot prijsstijgingen, die de economische groei geweldig kunnen afremmen. En daarmee zou de werkgelegenheid op het spel worden gezet.

Bovendien, zo liet Van der Meulen zijn kaderleden weten, brengt een buitensporige loonsverhoging de koppeling tussen lonen en uitkeringen in gevaar.

Bij cao-onderhandelingen zal de bond vragen een deel van de loonsverhoging in centen in plaats van in procenten vast te stellen. Daarmee profiteren de lagere inkomens meer dan de hogere.

Van der Meulen kondigde op de kaderdag van zijn bond aan een grote campagne te zullen beginnen. Werkgevers en werknemers worden geattendeerd op veiliger werken. “Ondanks alle inspanningen slagen we er maar niet in de bedrijfstak veiliger te maken. Bijna elke week staat wel een bericht in de krant over een dodelijk ongeval”, stelt Van der Meulen.

Dat is voor zijn bond onacceptabel. Dit vanwege het verdriet dat ongevallen bij nabestaanden veroorzaakt, aangezien het de bedrijfstak een slechte naam bezorgt. Jongeren worden bovendien kopschuw maakt om in de bouw- en houtnijverheid te gaan werken. De bouwbond CNV is bezig een keurmerk te ontwikkelen voor bedrijven, die voorop lopen op het gebied van gezondheid en welzijn.

“Zoals bijzondere restaurants een Michelin-ster krijgen, zo zullen bedrijven die zich op arbo-terrein onderscheiden een hout- en bouwbond CNV-ster ontvangen”.

Reageer op dit artikel