nieuws

Bouw luidt noodklok over instortende huizenmarkt ‘Gemeenten koken te veel voor bij nieuwbouw’

bouwbreed

voorburg – De woningmarkt stort steeds verder in. De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) alarmeert het Rijk en laat weten ‘verrast te zijn door alle stagnatie’. De grote bouwers zoeken de oorzaak in regelzucht, de vergadercultuur en de personeelsschaarste. De belangrijkste reden lijkt echter dat grote bouwers weigeren zich nog langer de wet te laten voorschrijven door gemeenten. Ontwikkelaars zijn niet meer bereid risico te lopen vanwege ondoordachte stedenbouwkundige plannen.

In een brief aan staatssecretaris Remkes van VROM wijst NVB-voorzitter Kuiper op de verder wegzakkende verkoopcijfers van huizen. De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers wil op korte termijn een gesprek met de staatssecretaris om ‘het zwaarwegende belang van de problematiek te bespreken’ en ‘het proces vlot te trekken’.

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn de verkoopcijfers met tien procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vooral de zomermaanden waren vergeleken met dezelfde periode van 1997 slechte maanden met een verkoopdaling van vijftien procent. Daarbij signaleren de bouwers dat de vertraging op dit moment zowel op grote als kleine locaties speelt en door het hele land.

De starre houding van gemeenten lijkt de belangrijkste oorzaak van de stroeve samenwerking tussen overheid en markt, stelt de NVB. De bouw eist inspraak en ‘loopt bij veel gemeenten tegen een muur van onbegrip aan’. Secretaris Rietdijk constateert dat ‘vooral ambtenaren in hun schulp kruipen als bouwers aan de bel trekken’.

“Gemeenten koken te veel voor en houden geen rekening met koperswensen. Veel gemeenten hebben een stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat uitgaat van de ouderwetse manier van denken over volkshuisvesting. De ‘markt’ is helemaal niet of pas in een zeer laat stadium bij die plannen betrokken. Onze achterban loopt het risico bij realisering, dus wil zij meepraten. Het komt steeds vaker voor dat een bouwer tegen een plan aanloopt dat hij niet ziet zitten. Hoe groter de locatie, hoe verder de horizon en hoe hoger het risico en dus het belang om een vinger in de pap te hebben”, verklaart Rietdijk.

Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de productie op Vinex-locaties , na eerst goed op gang te zijn gekomen, nu weer inzakt.

De bouwers verwachten niet dat staatssecretaris Remkes het nijpend tekort aan projectleiders kan oplossen of de ambtelijke vergadercultuur kan doorbreken. Dat ziet de NVB als andere oorzaken van het afnemende aanbod aan huizen.

De bouwers willen juist de uitkomsten centraal stellen van een – nog geheim – onderzoek dat is gedaan naar de samenwerking tussen marktpartijen en gemeenten op Vinex-locaties. De resultaten staan bol van knelpunten en spanningen tussen gemeenten en markt, listelt Rietdijk voorzichtig. “Hoewel elke locatie anders is, zijn de problemen steeds te herleiden naar poppetjes.”

De NVB benadrukt dat niemand gebaat is bij de vertraging. De druk op de woningmarkt loopt nog verder op dat zich uit in verder stijgende prijzen. “Verscheidene bouwers hebben de brochure klaar en kunnen zo aan de slag, maar worden teruggefloten door de gemeente die nog niet weet wat zij wil”, weet Rietdijk.

“Geen ondernemer zal doelbewust plannen vertragen terwijl de ‘rentemeter’ doortikt en de vraag van de consument op een hoogtepunt is aangekomen. De uitlatingen van Tweede Kamerlid Duivesteijn over boze opzet en kartelvorming van de aanbiederskant waren absoluut prikkelend. Maar ze missen elke grondslag en getuigen van gebrek aan inzicht en kennis van de woningmarkt.”

Reageer op dit artikel