nieuws

Bouw gaat ongevallen optimaal registreren Sociale partners willen af van gegoochel met cijfers

bouwbreed

amsterdam – De bouw krijgt op de kortst mogelijke termijn een optimaal systeem voor het registreren van ongevallen. Sociale partners hebben de stichting Arbouw opdracht gegeven dit te ontwikkelen. Ook moet die een grootscheepse, landelijke veiligheidscampagne voor de bouw optuigen. De actie begint vermoedelijk al volgend jaar.

Werkgevers en werknemers in de bedrijfstak willen voor eens en voor altijd af van het voortdurende gegoochel met ongevallencijfers. Het ontbreken van een ordentelijke registratie is hen een doorn in het oog. Een juist beeld van de situatie in de bouw is er niet. De stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en Cobouw zelf kwamen de afgelopen maanden in eigen analyses tot sterk uiteenlopende aantallen (dodelijke) ongevallen in de bouw.

Reden voor de Socialistische Partij (SP) om er bij de regering op aan te dringen “eindelijk eens een zorgvuldige registratie in te voeren”. Die komt er nu, niet op initiatief van de verantwoordelijk bewindsman (staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken), maar van de bedrijfstak zelf.

Arbouw-directeur L. Akkers: “Wij gaan ons sterk maken voor die registratie. We willen er van af dat de Arbeidsinspectie steeds met andere cijfers komt dan wij.” Volgens hem moet het mogelijk zijn “een exact beeld te krijgen van het aantal ongevallen.”

Informatiebronnen

Bij het ontwikkelen van een registratiesysteem worden zoveel mogelijk instellingen en instanties betrokken, die op enigerlei wijze relevante informatie kunnen verstrekken om een realistisch beeld te krijgen van de ongevallen in de bedrijfstak.

Zo zou het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn jaarlijkse ‘Enquete Beroepsbevolking’ en ‘Permanent Onderzoek Leefsituatie’ vragen kunnen meenemen over ongevallen waarbij werknemers in de bouw betrokken waren. Ook de Stichting Consument en Veiligheid zou dat kunnen doen in haar ‘Letsel Informatie Systeem’.

Verder is het de bedoeling de medewerking in te roepen van het ministerie van Volksgezondheid. “We willen namelijk ook graag informatie vragen aan de EHBO-afdelingen van de ziekenhuizen. Daar worden gewonde bouwvakkers immers vaak naar toe gebracht.”

Verder wordt de verzekeringswereld gevraagd informatie te verstrekken. Iedere werknemer in de bouw is verplicht verzekerd tegen ongevallen. De werkgever betaalt de – collectief vastgestelde – premie van 26 cent per dag. Het – paritaire – secretariaat van de verzekeringsmaatschappij is ondergebracht bij bouwwerkgeverskoepel AVBB. “Daar is het aantal lichte, zware en dodelijke ongevallen exact bekend. Maar die gegevens zijn ons tot nu toe steeds geweigerd vanwege privacy-overwegingen. Sociale partners hebben afgesproken dat die informatie voortaan toch aan ons beschikbaar wordt gesteld”, zegt Akkers.

Zuiverder

Samen met de gegevens van de Arbeidsinspectie en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid moet het in zijn optiek mogelijk zijn “een zuiverder registratie te realiseren. Bovendien hopen we op die manier een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen ongevallen die daadwerkelijk op het werk plaatsvinden en andersoortige ongevallen, bijvoorbeeld in het woon/werkverkeer”, meent Akkers.

Hij hoopt dat het nieuwe systeem in het voorjaar van 1999 kan worden gepresenteerd. “Dat is een must. Cao-partijen zijn het daarover volstrekt eens. Maar het is een ingewikkelde materie”, licht hij toe. Mocht het lukken de streefdatum te halen, dan zijn de eerste resultaten pas in 2000 te verwachten.

Het ontwikkelen van het systeem wordt begeleid door een speciale commissie, waarin alle partijen uit de bouw zitting hebben.

Op pag. 5: Grote campagne moet bouw veiliger maken.

Reageer op dit artikel