nieuws

asbestslachtoffers eindelijk serieus

bouwbreed

Na jaren van strijd neemt de samenleving asbestslachtoffers eindelijk serieus. De oprichting van het asbestinstituut is voor slachtoffers van ziektes, veroorzaakt door het werken met asbest, een vorm van erkenning. En erkenning is na zoveel leed nog belangrijker dan een geldelijke genoegdoening.

Het is beschamend dat vijftig jaar nadat de desastreuze gevolgen van het werken met asbest bekend zijn, er onder druk van burgerinitiatieven pas iets gebeurt. Verzekeraars, overheid en werkgevers kunnen nu niet langer weglopen voor hun verantwoordelijkheid. Hoewel het veelal mensonterende juridische getouwtrek bijna tot het verleden behoort, blijft het zaak partijen aan te zetten tot een snelle en soepele afdoening.

Het is overigens een eerste stap die nu is gezet. Zij die lijden aan longvlieskanker, waarvan het causaal verband met asbest onomstotelijk vaststaat, komen in aanmerking voor smartengeld. Verzekeraars blijven echter zoeken naar mazen in de polis- en regelgeving, waardoor asbestslachtoffers die lijden aan een andere vorm van ziekte, zoals gewone ‘longkanker’ geen recht op een uitkering hebben. Immers, deze ziekte kan ook door roken zijn veroorzaakt, is de redenatie.

Natuurlijk moet er een oorzakelijk verband zijn wil een verzekeraar overgaan tot betaling van smartengeld, maar daar is in het verleden bepaald niet soepel mee omgegaan. Oud rechtbank president mr. B. Asscher, die een leidende rol speelt bij de oprichting van het instituut, is weinig optimistisch over een spoedige consensus met verzekeraars en werkgevers.

In dat geval is de overheid aan zet. Zij zal op korte termijn knopen moeten doorhakken en spelregels bepalen, waartoe partijen kennelijk niet in staat zijn. Dat daarbij misschien een paar mensen ten onrechte een uitkering krijgen, moeten we maar voor lief nemen. Honderd procent zekerheid is, zo weten verzekeraars, niet haalbaar. Een iets hoger klein fout percentage is in dit geval verre te verkiezen boven het onthouden van erkenning en immateriele schade.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels