nieuws

Architect waakt over eenheid bedrijventerrein

bouwbreed

doetinchem – Bouwers die betrokken zijn bij bedrijventerrein Wijnbergen in Doetinchem hebben niet alleen te maken met bestemmings- en bouwplannen. Zij moeten zich ook nog eens houden aan de eisen van ‘conditionerend architect’ Jim Klinkhamer. “Fletse kleuren zijn verboden.”

Klinkhamer bewaakt de kwaliteit van het bedrijventerrein als geheel. Wijnbergen mag geen ‘caravanpark’ worden, met witte gebouwen die naar verloop van tijd smoezelig worden. “Donkere kleuren voegen zich beter. Dat vormt ook binding in de wijk.”

Het gaat Klinkhamer om eenheid op het terrein. De tien meter brede strook vrije ruimte tussen de bebouwingslijn en de terreingrens aan de weg mag niet worden bebouwd, ook mogen er geen parkeerplaatsen komen. “Deze strook zal zoveel mogelijk groen worden ingericht”, staat te lezen in zijn ‘richtlijnen voor de architectonische samenhang’.

Fietsklemmen voor het bedrijventerrein zijn ook uit den boze, en zelfs aan de inhoud van reclame-uitingen worden strenge eisen gesteld. “Geen aanprijzingen; geen lopende teksten; reeksen artikelnamen vermijden of sterk beperken.”

Bij het vaststellen van de regels heeft Klinkhamer zich niet alleen laten leiden door esthetische motieven. Ook energetische aspecten spelen een rol. Vlakke of gebogen daken mogen dan de voorkeur hebben, als er met zonnecollectoren wordt gewerkt, mag een hellend dak ook. Bij gebruik van glas moet gekeken worden naar het warmteverlies en de kans op oververhitting.

De architecten die door de bouwers worden ingeschakeld, weten dat zij zich aan deze eisen moeten houden. Als de visies niet overeenkomen kan erover worden gepraat, maar Klinkhamers advies is uiteindelijk bindend.

Volgens de conditionerend (“voorwaarden scheppend”) architect stuit zijn bemoeienis niet op bezwaren van de bedrijven die zich op Wijnbergen willen vestigen. Ook vormen de extra kosten geen obstakel. “Mijn betrokkenheid zit in de grondprijs inbegrepen. Uiteindelijk is het een investering: een mooi bedrijventerrein verhoogt de waarde van het pand.”

Reageer op dit artikel