nieuws

Arbodienstverlening

bouwbreed

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf willen dat de oude Ziektewet in ere wordt hersteld, zo bleek onlangs uit een enquete die MKB-Nederland onder zijn achterban hield.

Sinds maart 1996 zijn werkgevers wettelijk verplicht om zieke werknemers in plaats van enkele weken, een vol jaar loon door te betalen. Deze financiele prikkel zou tot een daling van het ziekteverzuim moeten leiden, zo luidde de redenering.

MKB-Nederland concludeert nu echter dat de nieuwe regeling nauwelijks effect sorteert. Het kortdurende verzuim is bij de ondervraagde bedrijven weliswaar afgenomen. Maar bij het ziekteverzuim van langer dan een week is het beeld juist tegenovergesteld. Volgens MKB-Nederland is het voor werkgevers moeilijk om dit langdurige ziekteverzuim tegen te gaan.

Zoals wel vaker krijgen de arbodiensten hiervan de schuld. Want deze zouden het bedrijf hierin onvoldoende ondersteunen. Ook ondergetekende heeft in het recente verleden kritische geluiden over het functioneren van arbodiensten laten horen. Onze gegevens gaven daar destijds ook aanleiding toe.

Anderzijds moet echter worden vastgesteld dat arbodiensten alleen maar in opdracht kunnen handelen. In opdracht van het bedrijf. En helaas zijn er – mede door de privatisering van de Ziektewet – nogal wat ondernemingen die steeds meer het accent op verzuimbestrijding leggen, wat ten koste gaat van de aandacht voor preventie.

Met verzuimbestrijding kunnen op de korte termijn weliswaar succesjes worden geboekt. Maar het bedrijf dat bereid is om structureel in betere arbeidsomstandigheden te investeren zal op de langere termijn meer vruchten plukken.

Dit vergt uiteraard de nodige investeringen. Maar ik kan het niet vaak genoeg herhalen: die verdienen zich op den duur echt weer terug! In de vorm van minder ongevallen en minder ziekteverzuim op het werk. Een betere werksfeer en motivatie onder de medewerkers. En dat zie je weer terug in het bedrijfsresultaat.

Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor een in alle opzichten gezonde onderneming. Ook arbodiensten zouden deze boodschap vaker aan het bedrijf kunnen voorhouden. Te vaak accepteren zij dat zij alleen de verzuimcontrole en -begeleiding mogen uitvoeren. Ook heb ik de indruk dat arbodiensten soms nog te weinig de beschikbare kennis en instrumenten benutten die Arbouw in opdracht van de bedrijfstak heeft ontwikkeld.

Niettemin heeft de arbodienst meer in huis dan vaak wordt gedacht. Het bedrijf dat gericht gebruik weet te maken van deze arbodienstverlening zal hiervan ongetwijfeld profiteren.

Er zijn ons tal van geslaagde samenwerkingen tussen het bedrijf en de arbodienst bekend. Bedrijven die een kritischer, deskundiger en gerichter gebruik willen maken van de dienstverlening door arbodiensten kunnen hiervoor bij ons nu ook een cursus volgen. Deelnemers leren daar wat de arbodienst voor het bedrijf kan doen, maar ook leren de cursisten wanneer de arbodienst juist niet ingeschakeld hoeft te worden.

Hiermee worden niet alleen de arbeidsomstandigheden verbeterd, maar kan het bedrijf ook tijd en geld besparen.

L. Akkers is directeur van Arbouw

Reageer op dit artikel