nieuws

‘Annexatieplannen Haaglanden passen volledig binnen de wet’

bouwbreed

den haag – De plannen om delen van Leidschenveen, Ypenburg en Wateringen aan Den Haag te geven, passen volledig binnen de Wet algemene regels herindeling (arhi). Dit zei minister Peper van Binnenlandse Zaken tijdens een debatje in de Tweede Kamer. Hij reageerde hiermee op kritiek van de volledige oppositie die vindt dat hier sprake is van ‘detournement de procedure’.

De plannen voor de grenscorrecties, zoals het formeel heet, zijn ontstaan doordat binnen de regio verdeeldheid bestond over een eventuele stadsprovincie.

Daarbij speelde de wankele financiele positie van Den Haag zelf een rol. Door de centrumgemeente meer ruimte te geven, zou Den Haag meer geld binnen kunnen halen.

De oppositie vindt nog steeds dat de nu gehanteerde arhi-procedure feitelijk oneigenlijk wordt gebruikt. Volgens die procedure heeft de provincie het voortouw als de herindeling niet meer dan tien procent van het inwonersaantal in een van de gemeenten betreft. Volgens enkele woordvoerders zie je nu als resultaat dat grenzen krampachtig worden getrokken om maar binnen de tien procent te blijven.

Bovendien, zo vroeg met name SP-Kamerlid Kant zich af, zouden toekomstige inwoners van de Vinex-locaties mee moeten tellen. Een deel van hen is al verplichtingen aangegaan met de gedachte in een bepaalde gemeente te wonen. Nu worden ze ineens Hagenaars. De vraag is of die mensen daarop zitten te wachten. Kant was overigens van mening dat bij een massaal ‘nee’ van de bewoners van de buurgemeenten, er geen herindeling zou moeten komen.

Op 14 oktober wordt in een aantal randgemeenten van Den Haag een referendum gehouden over de annexatieplannen. Verwacht wordt inderdaad een massaal ‘nee’. Wat daarmee gaat gebeuren, wilde minister Peper nog niet zeggen.

Van tafel geveegd

Vanuit de regeringsfracties is men nog wel heilig overtuigd van nut en noodzaak van de plannen. Zodanig zelfs dat VVD-er Verbeek al bij voorbaat het objectieve gehalte van het referendum betwijfelde. Het kwam hem op hoongelach vanaf de volgepakte tribune te staan.

Peper onthield zich van elke inhoudelijke mededeling. Hij wees erop dat de provincie aan zet is. Op 18 november neemt die de finale beslissing. Ondertussen moeten wel 22.000 bezwaarschriften worden doorgeploegd.

De gemeenteraad van Leidschendam heeft zich overigens deze week als eerste van de randgemeenten uitgesproken over het herindelingsplan van de provincie Zuid-Holland.

De uitkomst mag geen verbazing wekken: unaniem en onvoorwaardelijk heeft de raad de plannen van tafel geveegd.

De gemeente Den Haag daarentegen maakt al plannen voor de toekomstige wijken van de residentie. Zo wil Den Haag op de Vinex-locatie Ypenburg een stadsdeelkantoor vestigen. Hierin kan men straks voor alle gemeentelijke diensten, waaronder het verkrijgen van paspoorten en rijbewijzen, terecht.

Voor de nieuwe Hagenaars in Leidschenveen en de zogenoemde corridor (over het grondgebied van Voorburg en Rijswijk) wordt een tijdelijk informatiepunt ingericht.

Reageer op dit artikel