nieuws

Afvalhout hoort in ovens AVR thuis

bouwbreed

den haag – De fractie van de Regionalen/De Groenen in de Eerste Kamer is van oordeel dat al het afvalhout moet worden aangemerkt als ‘gevaarlijk’. Indien minister Pronk van VROM deze opvatting deelt, is het volgens fractielid M. Bierman niet langer verantwoord afvalhout te stoken in bijvoorbeeld de Nijmeegse EPON-centrale. Het materiaal moet dan naar de afvalovens van de AVR in Rotterdam. De Regionalen/De Groenen hebben de minister over deze kwestie inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

De Raad van State besloot dat zeven Brabantse bedrijven voorlopig geen vergunning krijgen voor het vermalen van afvalhout.

Bierman wil weten of de minister het met de Raad van State eens is dat bij het versnipperen van afvalhout gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen vrijkomen. De Regionalen/De Groenen benadrukken dat onbehandeld hout met het oog niet te onderscheiden valt van geimpregneerd hout.

De EPON noemt de berichten over de schade die het bijstoken van houtsnippers zou veroorzaken ‘niet nieuw’.

“Die doen immers al zo’n twee jaar de ronde”.

BFI

Ten onrechte, meent de elektriciteitproducent. “Het leveringscontract met de Delftse versnipperaar BFI sluit de aanwezigheid van verduurzaamd hout uit. Het gaat dan vooral om gewolmaniseerd hout”.

Volgens de centrale-exploitant kan het een keer voorkomen dat een behandeld lantje of balkje in de totale stroom terecht komt. Per uur verstookt de centrale zo’n tien ton hout. De gevolgen daarvan voor de gezondheid en het milieu acht de EPON ‘te verwaarlozen’.

De EPON zegt dat de arseenconcentratie in het hout nagenoeg overeenkomt ‘met die in steenkool’. Per kilo materiaal gaat het om tien tot dertig milligram arseen. Snipperleverancier BFI trekt volgens de centralebeheerder elk uur automatisch monsters uit de houtstroom. Het bureau Intron stelde de voorwaarden op waaraan dit proces, de bemonstering en de meetfrequentie moeten voldoen. Een STER-laboratorium analyseert vijftien elementen zoals de concentratie zware metalen.

De EPON zegt mede daardoor de kwaliteit van het vliegas te kunnen garanderen. De Vliegasunie stemde tot op heden met het resultaat in. BFI liet weten niet bij machte te zijn om een reactie op het onderwerp te geven.

BABEX

Het Verbond van Aannemers van Sloopwerken BABEX maakt zich vooralsnog geen zorgen over de ontwikkelingen rond het afvalhout. Mochten er aan deze fractie extra maatregelen worden gesteld dan zullen die de sloopaannemer aanzetten tot een zorgvuldiger werkwijze. De BABEX stelt dat verduurzaamd hout redelijk goed te onderscheiden valt. De organisatie gaat daarbij uit van bijvoorbeeld de toepassing, de kleur en een al dan niet aanwezige verflaag. De inventarisatie moet plaatsvinden zolang het gebouw nog intact is.

Reageer op dit artikel