nieuws

Aanbesteding brug Kampen uitgesteld

bouwbreed Premium

kampen – Rijkswaterstaat zet de aanbestedingen voor werkzaamheden aan de realisatie van de IJsselbrug in de N50 tussen Kampen en de Noordoostpolder op een laag pitje. De reden daarvoor is dat het op dit moment niet duidelijk is of het tweede paarse kabinet extra geld uittrekt voor deze oeververbinding. Die vergt totaal een investering van 180 miljoen gulden.

De voorbereidende werkzaamheden gaan ondertussen wel gewoon door. Vorig jaar is begonnen met de aanleg van de terpen aan de oevers van de IJssel waarop de brughoofden van de vierhonderd meter lange oeververbinding komen te rusten. “Ook de grondaankopen gaan gewoon door”, aldus G.J. Aalbersberg, directeur van de afdeling Infrastructuur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. “We zijn alleen terughoudend in de aanbesteding.”

Op Prinsjesdag moet duidelijk worden of het ministerie van Verkeer en Waterstaat met geld over de brug komt voor het project. Binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland leeft de vrees dat de gereedkoming van de brug met enkele jaren wordt vertraagd. Het feit dat het project tachtig miljoen duurder is uitgevallen dan in eerste instantie de bedoeling was, zou een belangrijke oorzaak van het uitstel zijn.

Reageer op dit artikel