nieuws

Vervuilde grond schoon door vacuumtechniek

bouwbreed

kopenhagen – In Denemarken is een stuk vervuilde grond afdoende gereinigd met behulp van leidingen met over- en onderdruk. De leidingen zijn hier aangebracht door middel van de gestuurde boortechniek waarmee weer een nieuw toepassingsgebied voor de inzet van dit materieel werd geopend.

Op de terreinen van een voormalige fabriek waarin op industriele wijze materialen werden gereinigd werd in Kopenhagen een woningbouwproject voor bejaarden gerealiseerd. De materialen werden in de fabriek ongetwijfeld goed gereinigd, maar met het afkomende vuil en de schoonmaakmiddelen werd kennelijk niet erg zorgvuldig omgegaan. De grond onder het nieuwe gebouw bleek flink verontreinigd te zijn met olie en met op chloor gebaseerde schoonmaakproducten. De gassen die deze producten ontwikkelden drongen door tot in de kelders van het bejaardenoord.

De omliggende bebouwing en infrastructuur maakte het onmogelijk om de meest voor de hand liggende reinigingsmethode te volgen: het afgraven van de grond en het opbrengen van schone grond. Nader onderzoek leerde dat de problemen ook konden worden opgelost door middel van de ‘air sparging’-methode. Hierbij wordt een geforceerde luchtstroom door de grond gevoerd en daarna afgezogen.

Boren

Om deze methode uit te voeren moest een aantal filterscreen buizen horizontaal in de vervuilde grond worden aangebracht. Op een diepte van zes meter moesten drie van dit type buizen, met een lengte van 136 meter en een diameter van 165 mm worden geplaatst, en daaronder, op een diepte van twaalf meter, twee buizen met dezeldde maat. In de onderste buizen wordt lucht gepompt, en door middel van vacuumextractie wordt de vervuilende stof door de bovenste buizen uit de grond getrokken en verder verwerkt.

Compact

Voor het installeren van de buizen gebruikte de verantwoordelijke aannemer Rasmussen en Schioetz een Navigator D50 x 100 boormachine van Vermeer. Dankzij zijn compacte afmetingen was deze boormachine uitermate geschikt om hier te worden ingezet. De ruimte was zo beperkt, dat de boorinstallatie tussen de rijbanen van een tweebaansweg opgesteld moest worden. Hierbij was zelfs geen plaats voor een ingangsput, waardoor de Navigator D50 x 100 in een vier meter diepe put moest worden opgesteld. Voor een uitgangsput was eveneens geen ruimte, zodat Rasmussen en Schioetz de buis niet achter een ruimer aan konden trekken zoals gebruikelijk is. In plaats daarvan werd een bullnose vooraan de eerste sectie buizen bevestigd en door de boorstring in het boorgat geduwd, met daar achteraan de buis. Tevens werd een plaat achter de boorstring bevestigd, zodat de kracht van de Navigator evenredig werd verdeeld tussen trekken en duwen, een geheel nieuwe aanpak in het gestuurd boren.

Bij alle vijf boringen werd gebruik gemaakt van een 225 mm stuurplaat. De boorkop was bijna tweemaal zo groot als normaal gesproken gebruikt wordt met de D50 x 100. Deze boorkop fungeerde tevens als ruimer bij het terugtrekken van de boorstring, zodat het boorgat groot genoeg zou zijn voor de 165 mm buizen.

Alhoewel de D50 x 100 een koppel levert van 13.500 Nm ging het boren door zand en gravel met zo’n grote boorkop nogal moeizaam.

Organische polymeer

Om te voorkomen dat de wanden van het boorgat zouden instorten en de grond verder verontreinigd zou worden, werd een speciale biologisch afbreekbare organische polymeer gebruikt in plaats van een bentonietmix. Dit hield echter in dat het project snel afgerond moest worden omdat de buizen geinstalleerd moesten zijn voor de boorvloeistof werd afgebroken.

Het sturen van de boorkop was een probleem op zich. Op de eerste plaats was de boring moeilijk te traceren vanwege elektrische storingvelden. Daarnaast was er geen duidelijke zichtlijn zodat de specialisten zich steeds van kamer naar kamer moesten verplaatsen om de boorkop de kunnen lokaliseren. Hierbij werd gebruik gemaakt van offset meetinstrumenten en een referentielijn.

Ondanks deze problemen verliep het installeren van alle boorgaten volgens schema. In een tijdsbestek van zes weken werd het werk gerealiseerd.

Reageer op dit artikel