nieuws

Verbeterde details voor woningen van gietbeton

bouwbreed

driebergen – Het Gietbouw Platform heeft een rapport uitgegeven met verbeterde bouwdetails voor woningen van gietbeton. Ze zijn ontworpen voor geluidsisolatie van eengezinswoningen.

De Stichting Geluidhinder juicht de verbetering toe. Standaardisering is nodig, omdat de politiek de neiging heeft de bestrijding van geluidshinder onder te brengen bij de gemeenten. Ir. J. Kuiper van de stichting noemt dat laatste een ‘merkwaardige ontwikkeling’. “Zo kunnen er per gemeente verschillen ontstaan.”

Het Bouwbesluit eist een karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van 0 decibel (dB). Voor contactgeluid geldt hetzelfde. Het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen vraagt voor beide een waarde van +5 dB.

Het platform legt de betekenis van de waarden niet uit. Het gaat om een getal dat wordt samengesteld uit metingen van de geluidssterkte bij verschillende toonhoogten. Kuiper: “Het is een index die wordt getoetst aan een standaardcurve. Voor muziek betekent een karakteristieke luchtisolatie van 0 dB, dat de isolatie ongeveer 50 dBA is. De geluidssterkte bij de buren is dan bijvoorbeeld 15 of 20 dBA. Het achtergrondgeluid in een woning is meestal 35 dBA, dat is sterker dan de muziek.”

Een isolatie-index van 0 dB voor luchtgeluid is dus niet zo slecht. De Stichting Geluidhinder is echter voorstander van +5 dB, de waarde die ook in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen wordt genoemd. Daarvoor moet echter wel een ankerloze spouwmuur worden toegepast, in plaats van een massieve woningscheidende wand.

“Voor contactgeluid ligt het wat moeilijker”, meent Kuiper. “De isolatie wordt gemeten met een hamermachine die op de vloer roffelt. Bij een isolatie-index voor contactgeluid van 0 dB is het duidelijk hoorbaar als de buren op hard schoeisel over de vloer lopen. Met zeil of laminaat als vloerbedekking zonder speciale voorzieningen geeft een isolatie-index voor contactgeluid van 0 dB beslist problemen. Het moet ook beter kunnen dan +5 dB. Wij pleiten voor +10 dB. Om dat te bereiken moeten de vloeren gescheiden worden opgelegd en moet de spouw ook doorlopen in de fundering.”

In 1997 gaf het platform al een rapport uit met details voor een lucht- en contactgeluidsisolatie van 0 dB. Die details bleken in de praktijk niet te voldoen. De volumieke massa van het beton is bepalend voor de isolatiewaarde. Bij licht toeslagmateriaal moet de wand dikker worden uitgevoerd. Daarom is de wanddikte in de details vergroot, van 230 naar 250 millimeter. Het grind in het beton kan dan volledig worden vervangen door het lichtere menggranulaat. Ook dan blijft het detail voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Wie geen menggranulaat gebruikt, kan een dikte van 230 millimeter aanhouden. Maar een dikte van 250 millimeter past beter bij de bouwpraktijk, aldus een woordvoerder van de Vereniging Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland.

De uitgave ‘Geluidwering in gietbouwwoningen …’ is gratis verkrijgbaar bij de Gietbouw Infolijn, tel. (0800) 0225211.

Reageer op dit artikel