nieuws

Veiligheid lintzagen laat veel te wensen over

bouwbreed

den haag – Met de veiligheid van lintzagen, kolomboormachines en slijpmachines is het niet goed gesteld. Bij 80 procent van 32 onderzochte machines werden tekortkomingen geconstateerd tijdens een onderzoek door de Inspectie Gezondheidsbescherming en de Keuringsdienst van Waren.

Lintzaagmachines moeten een EG-typeonderzoek ondergaan krachtens het warenwetbesluit machines. Desondanks constateerde de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) ernstige tekortkomingen.

Niet beoordeeld werden de administratieve eisen zoals gesteld aan het EG-onderzoek. Dat werd achterwege gelaten om vooral prioriteit te geven aan de veiligheid van de machines. Volgens de IGB bestaat de indruk dat de lichtere machines, voornamelijk bedoeld voor de consumentenmarkt, minder strikt worden beoordeeld dan machines voor de professionele markt.

Bij alle onderzochte machines waren gevaarlijke, bewegende delen aan te raken. Dat goldt onder andere voor 80 procent van de lintzaagmachines waarbij het zaagblad onder de tafel niet afgeschermd bleek.

Omdat het de eerste keer was dat de IGB op grond van het Warenwetbesluit projectmatig te werk ging, werd bij constatering van tekortkomingen volstaan met een waarschuwing.

Alle onderzochte kolomboormachines vertoonden gebreken ten aanzien van de afscherming van bewegende delen. Bij de meeste waren in geval van een draaiende machine poelies en snaren aan te raken. Ongeveer 75 procent van de machines voldeed niet aan de eisen, gesteld aan de gebruiksaanwijzing en de aansluitleiding. Tekortkomingen aan trek- en wringontlasting werd bij 60 procent van de kolomboormachines vastgesteld. In de categorie slijpmachines werd bij 85 procent van de machines een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing aangetroffen. Alle machines vertoonden tekortkomingen ten aanzien van de aansluiting.

Reageer op dit artikel