nieuws

Uitstel Oosterhout bouw 1200 huizen

bouwbreed Premium

oosterhout – De plannen voor de nieuwbouwwijken Vrachelen III, IV en V (ruim 1200 woningen) in Oosterhout moeten tot na 2005 in de kast blijven.

Dat is de uitkomst van besprekingen tussen de gemeenten Oosterhout, Etten-Leur en Breda over de invulling van een soberdere woningbouwbeleid tot het jaar 2005.

Het gemeentebestuur van Oosterhout had zich de laatste tijd juist enorm ingespannen om de nieuwbouwwijken zo spoedig mogelijk te realiseren, ondanks protesten van een groot aantal bewoners van het dorp Den Hout.

Tot 2005 mogen de drie gemeenten in de stadsregio Breda totaal 18.150 woningen bouwen. Daarvan hebben Oosterhout en Etten-Leur er respectievelijk 3500 en 3450 toegewezen gekregen. Bouwen binnen het bestaande stedelijk gebied wordt daarbij vooropgesteld, naar aanleiding van de afspraken van voormalig VROM-minister De Boer en het Brabantse provinciebestuur.

Reageer op dit artikel