nieuws

Schiphol in Noordzee wacht op financiering Turn key-plan voor satelliet-vliegveld ligt klaar

bouwbreed Premium

amsterdam – Schiphol en de KLM willen voor het einde van het jaar duidelijk hebben of private financiering van een satelliet-vliegveld in zee mogelijk is. De kosten daarvan ramen zijn op 35 miljard gulden. Siemens Nederland heeft inmiddels een volledig plan gereed liggen.

Schiphol en de KLM anticiperen hiermee op de uiteindelijke keuze van het kabinet die nog dit jaar wordt verwacht. Het kabinet moet dan kiezen uit drie alternatieven: Flevoland, een vliegveld in de Noordzee of uitbreiding van de bestaande luchthaven zelf. Schiphol en de KLM opteren al veel langer voor een kunstmatig eiland voor de kust. Reden hiervoor is dat dan dag en nacht kan worden gevlogen zonder omwonenden in de slaap te storen.

Anderhalf jaar geleden al heeft de luchthaven aan Siemens gevraagd een Masterplan hiervoor te ontwerpen. Dat is in inmiddels gereed.

Volgens Siemens moet het een eiland worden met een oppervlakte van 24 vierkante kilometer op een afstand van twaalf kilometer uit de kust bij Noordwijkerhout. Een 35 kilometer lange tunnel moet het eiland verbinden met het bestaande Schiphol. Siemens raamt de kosten op 32 miljard gulden.

Beide bedrijven hebben nu een Engelse bank in de arm genomen, die ervaring heeft met publiek-private projecten. Die moet de mogelijkheden voor private financiering op een rijtje zetten. Daarmee hopen Schiphol en de KLM de politiek ervan te overtuigen dat een vliegveld in zee ook financieel haalbaar is.

Want aan dat laatste wordt getwijfeld. Rijkswaterstaat heeft onlangs becijferd dat een zeeluchthaven zo rond de vijftig miljard gulden gaat kosten. In dat bedrag zitten de kosten van een shuttleverbinding met het bestaande Schiphol. Die kosten worden geraamd op zo’n 25 miljard gulden.

Slopen

Als de politiek zich laat leiden door financiele motieven is duidelijk, dat de goedkoopste optie uitbreiding op de huidige locatie is. Om te kunnen blijven voldoen aan het afgesproken aantal geluidgehinderde woningen, is dan wel sloop van 2500 woningen rond de luchthaven nodig.

De ruwweg een miljard gulden die het Centraal Planbureau hiervoor heeft berekend, plus nog wat extra investeringen in aanvullende infrastructuur, is aanzienlijk minder dan de kosten van een vliegveld in zee.

Het andere alternatief, Flevoland, is financieel nog aantrekkelijker. Dat komt volgens cijfers van Rijkswaterstaat uit op zeven miljard gulden.

Probleem is echter dat een enkele zuidwest-baan goed mogelijk is, maar dat een tweede baan daar haaks op, nauwelijks valt in te passen. Bovendien vergen investeringen in een hogesnelheidslijn hier nog de nodige miljarden.

Reageer op dit artikel