nieuws

‘Rijk verantwoordelijk voor herstel van vloeren en palen’

bouwbreed

den haag – Het Rijk heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van herstel van vloeren met betonschade en funderingspalen met houtrot. Als het een omvangrijk probleem is moet het Rijk bijspringen, “vanuit het oogpunt van het behoorlijk functioneren van stadswijken.”

Dat zegt drs. van der Voet, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Volkshuisvesting en Bouwzaken (VHB) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij sluit zich aan bij de opvatting van de Vereniging Eigen Huis. Die heeft de nieuwe staatssecretaris van VROM, Remkes, schriftelijk verzocht een fonds in te stellen voor gedupeerden van betonschade aan Kwaaitaal- en Mantavloeren en van houtrot aan palen.

Volgens woordvoerder Van Loon van de Vereniging Eigen Huis moet de overheid een bijdrage leveren als het gaat om bouwschade, waar eigenaren van woningen geen schuld aan hebben (die zij niet hadden kunnen voorzien), waarvoor zij niemand meer aansprakelijk kunnen stellen en waarvan het herstel veel kost (tienduizenden guldens). Van der Voet voegt hier nog aan toe, dat het om een omvangrijk probleem moet gaan.

Steden

Van der Voet: “We zijn bezig samen met VROM en een aantal steden te onderzoeken of daarvan sprake is voor wat betreft de houten palen. Als dat zo is, dan heeft het Rijk een verantwoordelijkheid, vergelijkbaar met die voor de stadsvernieuwing. VROM houdt elke vier jaar een Kwalitatieve Woning Registratie (KWR) met betrekking tot de bovengrondse kwaliteit. De fundering wordt niet meegenomen. Ik vermoed dat dat ook geldt voor vloeren. Bij de Kwaaitaal- en Mantavloeren gaat het overigens om woningen, die een jaar of dertig geleden zijn gebouwd. Bij de houtrot aan palen betreft het vooroorlogse stadswijken.”

De Vereniging Eigen Huis benadrukt dat VROM de omvang van de problemen moet onderzoeken. Die instelling pleit voor een fonds om eigenaren van woningen met dergelijke problemen financieel tegemoet te komen. Voormalig staatssecretaris Tommel liet al weten dat van het Rijk geen steun te verwachten valt.

Doodzwijgen

Desondanks heeft de Vereniging Eigen Huis opnieuw verzocht een fonds in het leven te roepen.

“We zetten het gewoon weer hoog op de lijst”, aldus Van Loon. “Het is een problematiek die elke keer weer naar voren komt. Je lost het niet op door het dood te zwijgen.”

Reageer op dit artikel