nieuws

Proef voor snel inklinken grond vijfde baan geslaagd

bouwbreed

schiphol – Het is mogelijk de grond in het gebied bij Luchthaven Schiphol waar de vijfde baan wordt aangelegd in drie maanden te laten inklinken. Dat geeft aanzienlijke tijdwinst bij de aanleg van de vijfde baan. Dit blijkt uit een inklinkingsproef met horizontale drainageleidingen uitgevoerd door IFCO Funderingsexpertise uit Waddinxveen en KWS/Vermeer uit Hoofddorp.

De proef heeft Luchthaven Schiphol vier miljoen gulden gekost. Op een proefvak zijn vanaf begin juli vorig jaar tot mei dit jaar proeven uitgevoerd met een systeem waarbij een drainagesysteem is aangebracht op een diepte van vijf meter onder de oppervlakte. Het systeem bestaat uit een met zand gevulde sleuf met onderin een horizontale drainage-leiding. Gedurende drie maanden is door deze leiding het in de bodem aanwezige gas en water uit de grond gepompt. De methode wordt IFCO genoemd: ‘Intensief forceren van de consolidatie van de ondergrond’.

De proef is uitgevoerd van begin juli vorig jaar tot mei dit jaar. Het proefvak is in vijf gelijke stukken van 28 bij 95 meter verdeeld. Vier gedeelten zijn van de omgeving afgesloten door een houten damwand. In elk van de vakken zijn drainage-zandschermen aangebracht met leiding op vijf meter diepte. In de vakken is de afstand van de horizontale drainage-leidingen anders geweest. Getest zijn afstanden van vijf en twee en een halve meter. Het beste resultaat werd behaald met drainage-zandschermen op twee en een halve meter.

Verder blijkt uit de proef dat met de IFCO-methode na drie maanden een mate van inklinking is te bereiken die met conventionele methoden pas na een jaar of langer is te bereiken. Toepassen van de methode is aantrekkelijk voor de luchthaven omdat de vijfde baan dan zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. De luchthaven doet ook studies om de bouw van de baan zelf zoveel mogelijk te bekorten. Naar verwachting zal Luchthaven Schiphol eind dit jaar een beslissing nemen of de IFCO-methode zal worden toegepast voor de gehele oppervlakte waar de vijfde baan komt te liggen. Dat zal onder meer afhangen van de verdere onderzoeksresultaten, de kosten en de benodigde vergunningen voor de aanleg van de baan.

Reageer op dit artikel