nieuws

NBM blijft geloven in bouw van Broekpolder Beverwijk moet op last van rechter met nieuw voorstel komen

bouwbreed

haarlem – Binnen vijf werkdagen moet de gemeenteraad van Beverwijk zijn voorstel intrekken. Kort daarop moet een nieuw voorstel volgen wie de Vinex-locatie Broekpolder tussen Beverwijk en Heemskerk mag volbouwen. Het vonnis van de rechtbank in Haarlem bepaalt dat de gemeenteraad van Beverwijk in korte tijd moet beslissen met welk van de drie geselecteerde consortia hij in zee gaat. Eiser consortium NBM-Amstelland/Heijmans gaat er van uit dat hij het contract nu snel op zak heeft.

Sinds november vorig jaar verschillen Heemskerk en Beverwijk van mening over de vraag wie aan de slag mag met de bouw van 3500 huizen en bijbehorende voorzieningen in Broekpolder. Heemskerk wil in zee met prijsvraagwinnaar NBM-Amstelland/ Heijmans.

De gemeente Beverwijk wilde drie verschillende raamcontracten afsluiten met NBM, Mabon en het plaatselijk consortium waarin het Bouwfonds een grote rol speelt. Toen de gemeenteraad dit besluit bekendmaakte, stapte NBM naar de rechter en eiste het alleenrecht om te mogen bouwen.

Die eis is niet toegewezen. Wel besliste de rechter dat maar een raamcontract mag worden gesloten en niet drie zoals de gemeente van plan was. Hij deed echter geen uitspraak met wie dat contract moet worden gesloten, omdat dit een aantasting is van de vrijheid van besluitvorming van de gemeenteraad.

Opgetogen

Heijmans-directeur Jacques van den Hoven is opgetogen over de beslissing van de rechter. “Wij zijn beschikbaar. De move van de gemeenteraad om ruimte te creeren voor het plaatselijk consortium is geblokkeerd.” Voor Van den Hoven is het ondenkbaar dat alsnog het plaatselijk consortium aan het langste eind trekt. “Wij hebben de economisch meest gunstige aanbieding gedaan en daar kan Beverwijk niet omheen. Anders is dat in strijd met de prijsvraagregels.”

Dat is echter de vraag want tijdens het kort geding werd juist duidelijk dat de weging van selectiecriteria niet vastligt. De gemeenteraad heeft aangegeven juist de lokale werkgelegenheid erg belangrijk te vinden en het plaatselijk consortium garandeert dat de bouw helemaal door lokale aannemers wordt uitgevoerd. Dat in tegenstelling tot NBM die voor de lokale aannemers dertig procent heeft ingeruimd.

Wethouder Willem Bakker van Beverwijk is lichtelijk teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. “We zullen binnen vijf dagen reageren. Maar dat zou zelfs in de vorm van een hoger beroep kunnen zijn. Dinsdag vergadert het college en nemen we beslissingen. Het raadsbesluit moet worden vernietigd en dan hebben we de tijd om te kijken hoe de procedure verder zal gaan. Ik streef ernaar uiterlijk in september een nieuw collegevoorstel in de raad te kunnen presenteren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels