nieuws

‘Met ideeen alleen heb je nog geen kabeltram’

bouwbreed Premium

Nijmegen – In gemeenten als Almere en Hilversum leven ideeen over een kabeltram als vorm van openbaar vervoer. Maar met ideeen alleen ben je er nog nog niet. Bestuurlijk draagvlak en veel onderzoek zijn bepalend om van idee naar uitvoerbaar plan te kunnen komen. Dat zegt projectleider P. van der Groen van de gemeente Nijmegen, verantwoordelijk voor het uitwerken van plannen voor een kabelbaan van het centraal station naar de nog te realiseren stadsuitbreiding ‘De Waalsprong’ aan de overzijde van de Waal.

Dat in de gemeenten Almere en Hilversum nu ook ideeen leven over een kabeltram voor openbaar vervoer is verheugend. Projectleider Van der Groen denkt echter dat ze nog veel onderzoek moeten doen. Dat moet dan onder meer gaan om een vergelijkende studie van vervoerssystemen. Daaruit moet blijken dat een kabeltram zinvol is ten opzichte van andere systemen zoals tram, sneltram, bus of metro. Hij denkt vrijwel als enige te weten wat het betekent ideeen voor een kabeltram uit te werken tot plannen. Nijmegen doet dat al sinds 1990. Hert gaat hier om een kabeltram over een traject van 3,5 kilometer, met drie of vier stations. Aan een kabel op een hoogte van dertig meter hangen gondels die elke minuut beschikbaar komen om reizigers mee te nemen.

Nijmegen is de enige gemeente waar inmiddels in voldoende mate onderzoek is gedaan. Veel daarvan is samen gedaan met Arnhem, dat als eerste ideeen had over openbaar vervoer per kabelbaan. Arnhem is inmiddels al afgevallen. Ze dachten met een kabeltram ook een goed systeem te hebben voor een nieuwbouwwijk aan de overkant van de Rijn. Maar die wijk bestaat al, en is te bereiken met bussen en trolleybussen. Ze hebben besloten het systeem met trolleybussen verder uit te bouwen.

Van der Groen denkt dat het onderzoek bij de twee nieuwe gemeenten die belangstelling hebben voor een kabeltram wel snel gaat. Sneller dan bij Nijmegen. Als er eenmaal bestuurlijk draagvlak is kan het snel gaan. Voor Nijmegen is het project in 1994 in een versnelling gekomen na een initiatief van gedeputeerde De Bont. Een eerste verkenning voor Almere of Hilversum zou niet langer hoeven te duren dan anderhalf tot twee jaar. Voor een deel kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van de kennis die inmiddels bij Nijmegen aanwezig is. Andere gemeenten kunnen daar ook hun voordeel mee doen.

Hoogtevrees

De plannen waaraan in Nijmegen sinds 1994 wordt gewerkt zijn gebaseerd op gedegen onderzoek. In haalbaarheidsonderzoeken zijn onder meer bekeken: energie, milieu, inpassing, kosten en vervoerswaarde. Ze zijn uiterst positief uitgevallen, en – vergezeld van een plan van verdere aanpak – aangeboden aan de gemeente. Medio vorig jaar besloot de gemeente door te gaan met uitwerken. Ook onderzoek naar de houding van de burgers ten opzichte van de kabelbaan valt positief uit. Hoogtevrees blijkt voor de meeste ondervraagde mensen geen argument te zijn van gebruik af te zien. Veel ondervraagden zien de kabeltram als goed alternatief voor de bus en de auto omdat een reismogelijkheid van eens per minuut erg aanspreekt.

Momenteel wordt gewerkt aan een eerste fase van het plan van aanpak, die loopt van 1997 tot 1999. Voor het opstellen van het voorontwerp loopt momenteel een Europese aanbesteding voor de selectie van systemen en de potentiele bouwer. De inschrijvingen zijn binnen. Eind deze maand begint de eerste onderhandelingsfase, en nog dit jaar wordt de opdracht gegeven met als ontbindende voorwaarde dat het project doorgang vindt.

Realistisch

Onderzoek naar de inpasbaarheid van het systeem heeft al geleid tot een tracewijziging. In Lent, aan de ander zijde van het centrum van Nijmegen, gaat de kabelbaan hoofdzakelijk over laagbouw. Daar is de privacy problematisch gebleken. Gekozen is voor een ander trace waarbij de kabelbaan langs de A325 (Arnhem-Nijmegen) loopt.

De gemeenteraad van Nijmegen moet medio 1999 een besluit nemen: stoppen of doorgaan met een volgende fase van de plannen. In die fase komen aan de orde: financiering, definitief ontwerp, contractbepalingen en contractvorm, en het bestemmingsplan. Aanpassen van het bestemmingsplan is onderwerp van inspraak van de bevolking. Dit staat nog los van het feit dat spannen van een draad over andermans grond ook niet zomaar mag. Maar dat kan meestal wel in der minne geschikt worden denkt Van der Groen. De raad zal in 2001 een besluit moeten nemen om de kabeltram aan te leggen of het hele plan af te blazen.

Aanleg van de kabeltram duurt naar verwachting drie jaar. Ingebruikname in 2004 is volgens van der Groen “realistisch”. Hij denkt dat het project voor de kabelbaan een unieke kans is, niet alleen voor de gemeente maar ook voor de minister van Verkeer en Waterstaat, om een hoogwaardig systeem van openbaarvervoersysteem in een Vinex-locatie te realiseren.

Een computermontage van de kabelbaan bij het Kronenburgerpark in Nijmegen.

Reageer op dit artikel