nieuws

KAN-gebied vraagt steun ‘Brussel’

bouwbreed

arnhem – Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen wil tot 2006 een miljard gulden steun van de Europese Commissie om de bedrijvigheid in het gebied op peil te brengen. Volgens directeur J. Krill van de stichting Economische Samenwerking Knooppunt Arnhem-Nijmegen (Eskan) gaat het niet goed met de economie in het gebied.

Het KAN werd begin jaren negentig in een belangrijk Duits onderzoek bestempeld tot de kansrijkste regio van West-Europa. Krill constateert dat de voorwaarden voor een economisch hoogwaardig gebied er wel zijn, maar dat de invulling van de regio zeer veel te wensen overlaat.

Belangrijkste probleem is het grote tekort aan bedrijfsterreinen. Krill voorziet dat de voorraad locaties over twee jaar uitgeput is. “Nu al verliest het KAN werkgelegenheid aan omliggende gebieden zoals Zuid-Gelderland en de Veluwe.” In die gebieden groeide de werkgelegenheid de laatste twee jaar harder dan in het KAN.

Rond Arnhem en Nijmegen zijn de problemen het grootst. Omdat deze steden ook een werkloosheidscijfer hebben dat aanzienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde hoopt het KAN op flinke steun uit Brussel om de economische problemen aan te pakken. “De motor van het vijfde stedelijk gebied van Nederland is dringend aan revisie toe”, stelt Krill.

Reageer op dit artikel